Skocz do:

Author Archives: Robert

SESJA MEDYTACYJNA W STANIĄTKACH

Zapraszamy na kolejną sesję medytacyjną, która odbędzie się w Opactwie Benedyktynek w Staniątkach koło Krakowa. Termin: 7-9 lutego 2020 r. Prowadzący: Dariusz Hybel. Kontakt i zgłoszenia: Krakowska Grupa Medytacji Chrześcijańskiej, tel.:+48 666 077 616, e-mail: chrzescijanska.medytacja@gmail.com

Posted in Aktualności | Leave a comment

Modernizacja systemu grzewczego

Wraz z końcem roku 2019 zakończyły się kompleksowe roboty budowlane związanie z modernizacją systemu grzewczego w Opactwie Benedyktynów w Lubiniu.

Posted in Aktualności | Leave a comment

medytacja

Termin: 10 i 16 czerwca 2018Miejsce: Kościół Wspólnot Jerozolimskich, Warszawa

Posted in Aktualności | Leave a comment

Jan Bereza OSB – XVI – Kiedy medytujesz bądz jak góra

Jan Bereza OSB – XVI – Kiedy medytujesz bądź jak góra

Posted in Filmy, Sztuka codziennego życia 1996 | Leave a comment

Style i Charaktery – Medytacja Nr 1/2014

STYLE I CHARAKTERY – Medytacja Nr 1/2014 – Przed Bogiem na wiele sposobów

Posted in Multimedia, Artykuły | Leave a comment

Style i Charaktery – Medytacja Nr 3/2013 – Modlić się całym sobą…

STYLE I CHARAKTERY – Medytacja Nr 3/2013 – Modlić się całym sobą…

Posted in Multimedia, Artykuły | Leave a comment

Style i Charaktery – Medytacja Nr 3/2012

STYLE I CHARAKTERY – Medytacja Nr 3/2012 – Przemówić milczeniem

Posted in Multimedia, Artykuły | Leave a comment

Tygodnik Powszechny Nr 49,50,51 – Rekolekcje adwentowe

TYGODNIK POWSZECHNY – Nr 49,50,51 grudzień 2012 – Rekolekcje adwentowe

Posted in Multimedia, Artykuły | Leave a comment

Trudno nie wierzyć w nic

Trudno nie wierzyć w nic / 15.06.2009r.

Posted in Publikacje prasowe | Tagged | Leave a comment

Miłość objawia się w ciszy

Miłość objawia się w ciszy / tekst: Karolina Sternal / 31.12.2009r.-01.01.2010r.

Posted in Publikacje prasowe | Tagged | Leave a comment

Śladami świętego Tomasza

Śladami świętego Tomasza / autor: Gerwazy Konopczyński / 12.02.2009r.

Posted in Publikacje prasowe | Tagged | Leave a comment

Wielka cisza

Wielka cisza / tekst:Katarzyna Troszczyńska, zdjęcia: Bart Pogoda / 12.2009r.

Posted in Publikacje prasowe | Tagged | Leave a comment

Wtopienie się w Boga

Wtopienie się w Boga / autor: Gerwazy Konopczyński / 16.07.2009r.

Posted in Publikacje prasowe | Tagged | Leave a comment

Audycja Agnieszki Mikulskiej

Audycja Agnieszki Mikulskiej / audycja z dnia: 26.08.2001r.

Posted in Audycje radiowe | Leave a comment

Działalność zewnętrzna

Sesje wyjazdowe (Kraków, Gryżyna, Łódź) Sesje medytacyjne poza Ośrodkiem w Lubiniu od lat organizowane są  w różnych miejscach w Polsce. W ośrodku medytacyjno-wypoczynkowym „Anapausis” w Gryżynie organizowane są regularne odosobnienia dla wszystkich chętnych. Raz lub dwa razy w roku odbywają się sesje w Krakowie lub jego okolicach, adresowane  głównie do grup krakowskich związanych z Ośrodkiem Medytacji w Lubiniu. Podobnie dla grup łódzkich organizowane są sesje w okolicach Łodzi. Warsztaty i jednodniowe spotkania medytacyjne (Łódź, Olsztyn, Lubiń) Ośrodek prowadzi także warsztaty i jednodniowe spotkania medytacyjne, które regularnie odbywają się w Łodzi i Olsztynie. Mają one zazwyczaj charakter otwarty i są połączone z wykładami o tematyce medytacyjnej.  O spotkaniach tych informujemy na bieżąco na stronie internetowej. W Lubiniu prowadzone są także warsztaty dla rodziców i nauczycieli związanych z przedszkolem „Tratwa” w Gostyniu, z którym Ośrodek od kilku lat współpracuje w projekcie medytacji dla dzieci. Wykłady, konferencje Nauczyciele (o. Maksymilian i Dariusz Hybel) podejmują szereg wykładów i konferencji na terenie całego kraju. Stale współpracują z Dominikańską Szkołą Wiary w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. O. Maksymilian regularnie od kilku lat prowadzi rekolekcje medytacyjne dla braci dominikanów na Służewie oraz otwarte rekolekcje medytacyjne w Wielkim Poście w kościele Wspólnot Jerozolimskich w Warszawie. Artykuły, projekty książkowe Nauczyciele zakończyli  projekt książkowy, wywiad post mortem z o. Janem Berezą „ Słuchaj medytacja jest…”, stanowiący kompendium nauczania medytacji oraz dialogu międzyreligijnego na płaszczyźnie monastycznej.W planach na najbliższą przyszłość jest podjęcie pracy nad kolejną książką o praktyce medytacji: „Reguły praktyki”,  oraz systematyczne opracowanie nauczania lubińskiego, które zawarte zostanie w cyklu publikacji „Droga miłującej Obecności”.W lutym 2017   ukazała się  książka o. Maksymiliana Nawary OSB „Oddychać imieniem”. Książka jest owocem konferencji wygłoszonych przez autora podczas sesji medytacyjnych w Lubiniu i w Bronowicach w latach 2007-2011.Nauczyciele stale współpracują z pismem „Charaktery – Medytacja” oraz piszą regularnie artykuły do różnych czasopism, których zapowiedź można każdorazowo znaleźć na naszej stronie.

Posted in Działalność zewnętrzna | Leave a comment

Działalność wewnętrzna

Sesje otwarteStanowią one najstarszy wymiar działalności. Organizowane są od początku istnienia Ośrodka. Tradycyjnie odbywają się raz w miesiącu, zazwyczaj w trzeci weekend i adresowane są do wszystkich pragnących przeżyć kilka dni intensywnej praktyki medytacyjnej. Sesje otwarte zawsze zaczynają się ogólnym wprowadzeniem teologicznym i praktycznym w medytację. Nie są one tematyczne oraz w swojej strukturze są niezmienne, co powoduje że stanowią okazję do wspólnej modlitwy zarówno dla tych, którzy z Ośrodkiem związani są od dawna jak i dla tych, którzy przyjeżdżają do niego po raz pierwszy. Podobnie jak sama praktyka medytacyjna, nie są podzielone na żadne stopnie ani poziomy. Sesje dłuższePrzynajmniej dwa razy do roku organizowane są w Ośrodku sesje dłuższe. Jedna w okresie wakacyjnym, druga noworoczna. Sesje te adresowane są dla osób związanych Ośrodkiem od pewnego czasu. Nie wypływa to z zaawansowania na drodze medytacji, lecz z racji wcześniejszego poznania samej praktyki oraz struktury sesji. Jest to konieczne ze względu na fakt, że dłuższe sesje mogą okazać się bardziej wymagające. Sesje dla grup afiliowanych do ośrodkaGrupy stanowiące Lubińską Wspólnotę Grup Medytacji Chrześcijańskiej zrodziły się ze wspólnej praktyki w Ośrodku. Ośrodek stanowi dla nich duchowy dom oraz miejsce formacji. Ważne jest więc, aby przynajmniej raz w roku każda z grup miała okazję przyjechania do Ośrodka. Sesje adresowane dla grup stanowią okazję do osobistego spotkania z nauczycielem oraz do podejmowania zagadnień, problemów, pytań dotyczących funkcjonaowania grupy. W trakcie takich sesji jest zazwyczaj więcej przestrzeni na zadawanie pytań i rozmowę z prowadzącym, z jednoczesnym uszanowaniem tradycyjnego przebiegu spotkania. Sesje indywidualneOsoby, które podążają drogą modlitwy wewnętrznej i mają pragnienie spędzenia intensywniejszego, dłuższego czasu na tej praktyce, mogą odbyć w klasztorze sesję indywidualną. Na sesję trzeba kończenie umówić się osobiście z o. Maksymilianem i razem z nim ustalić zakres czasowy oraz plan sesji. Osoby, które biorą udział w tej sesji włączają się w stały plan dnia mnichów, mają dodatkowe dłuższe medytacje oraz są w stałym, codziennym kontakcie z prowadzącym o. Maksymilianem.  

Posted in Działalność wewnętrzna | Leave a comment

Śp. o. Jan Bereza OSB

Urodzony 17 lipca 1955 r. w Warszawie, zmarł 20 lutego 2011 r. w Lesznie, benedyktyn, propagator medytacji chrześcijańskiej. Urodził się jako Mirosław Bereza, absolwent filozofii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w 1982 r. wstąpił do klasztoru benedyktynów w Lubiniu i przyjął imię Jan. W 1988 r. przyjął święcenia kapłańskie, w latach 1999-2002 sprawował funkcję przeora wspólnoty klasztornej. Od 1998 r. był członkiem Komitetu Episkopatu Polski do Spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi.   W 1988 r. założył w Lubiniu Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej, którym kierował do 2006 r. Współpracował ze Światową Wspólnotą Medytacji Chrześcijańskiej oraz Benedyktyńską Komisją ds. Dialogu Międzyreligijnego na płaszczyźnie monastycznej. Popularyzował wschodnie techniki medytacyjne, starając się je zaadaptować dla potrzeb modlitwy chrześcijańskiej. Zainicjował Dni Medytacji Chrześcijańskiej w Lubiniu. W założonym przez niego Ośrodku nauczano medytacji według tradycji tzw. modlitwy monologicznej, z użyciem jednego krótkiego wezwania zaczerpniętego z Pisma Świętego. Był zaangażowany w dialog chrześcijańsko-buddyjski.

Posted in Nauczyciele | Leave a comment

o. Maksymilian Nawara OSB

Urodził się 10 marca 1979 r. w Sosnowcu. Dzieciństwo i czas liceum spędził w rodzinnym Będzinie. W dzieciństwie należał do harcerstwa. Później przyszedł czas na muzykę i poszukiwania autonomii i wolności, których wyrazem była własna twórczość i koncerty. Robert (chrzcielne imię o. Maksymiliana) wraz z rodziną należał do grona tzw. kulturowych katolików, co oznacza, że sprawy religii i wiary nie miały dla niego większego znaczenia.   Poważny kryzys nadszedł w liceum. Osobą, która w życiu przyszłego benedyktyna odegrała szczególną rolę w tamtym czasie, był przyjaciel ze szkolnej ławki. Zadawał on wiele trudnych pytań, wobec których Robert nie potrafił pozostać obojętnym. Nawrócenie nie okazało się jednak powolnym procesem, lecz były to trzy miesiące, kiedy nastąpił radykalny zwrot ku Bogu i narodziło się świadome pragnienie życia w Jego Obecności. Zaczął wówczas poszukiwać nowych dróg modlitwy i trafił na „Opowieści pielgrzyma”. Praktyka pociągała go, lecz nie znajdował w środowiskach diecezjalnych wsparcia ani wiedzy na ten temat. Przełomem okazał się, niewróżący nic szczególnego, wakacyjny pobyt u cioci w małej wielkopolskiej wsi, w Lubiniu. Tam, zafascynowany praktyką medytacji, osiemnastoletni Robert nie tylko odkrywa – po serii wcześniejszych rozczarowań – charyzmat św. Benedykta, ale również dowiaduje się o istnieniu Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej założonego i prowadzonego przez o. Jana Berezę. To wydarzenie i towarzyszący mu stan duchowego spełnienia stanowi punkt zwrotny w dotychczasowych poszukiwaniach. Potwierdzeniem i konsekwencją tego doświadczenia jest wstąpienie do zakonu benedyktynów w 1998 r. Praktyka medytacji staje się częścią jego samego i jako mnich, w miarę możliwości, uczestniczy w sesjach prowadzonych przez ojca Jana. W roku 2006 o. Jan Bereza OSB, propagator medytacji chrześcijańskiej w Polsce, kończy dwudziestoletnią posługę i Ośrodek zostaje przekazany w ręce dwudziestoośmioletniego br. Maksymiliana Nawary OSB. Ta nowa funkcja rodzi w nim wiele pytań i wątpliwości, bowiem medytacja wyrastała z jego dotychczasowej drogi życia, stanowiąc jej integralną część, której młody mnich początkowo nie chciał łączyć z prowadzeniem ośrodka. W jego podejściu do nauczania medytacji jednak niewiele się zmieniło. Swoją rolę w Ośrodku rozumie jako „dzielenie się na tej drodze z innymi, tymi którzy kroczą z nim”. Przyznaje, że najtrudniejsze jest indywidualne prowadzenie, wymagające wielkiego zaangażowania oraz pokładów empatii i wrażliwości w obliczu tajemnicy, jaką jest spotkanie z drugim człowiekiem.   Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej wraz ze swoim duchowym opiekunem nieustannie się rozwijają, nabierając swoistego charakteru, zakorzenionego w chrześcijańskim monastycyzmie i jednocześnie otwartego na dialog z buddyzmem zen. Z jednej strony studia teologiczne, nauka języka syryjskiego i podróże o. Maksymiliana do Indii, z drugiej – fascynacja Modlitwą Jezusową a także osobiste poszukiwania kontaktu z żywą, odmienną tradycją religijną – wszystko to decyduje o obecnym charakterze, specyfice i działalności Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej w Lubiniu. Uczestnicy sesji poza duchową przystanią modlitwy, ciszy i odosobnienia mają niepowtarzalną okazję spotkania ze starożytnym dziedzictwem greckiego i orientalnego chrześcijaństwa. Natomiast podczas sesji w dialogu międzyreligijnym mogą uczestniczyć w spotkaniach z nauczycielami reprezentującymi odmienną, japońską linię przekazu zen w tradycji Soto.   Podczas Kapituły Generalnej Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania w Opactwie św. Scholastyki w Subiaco we Włoszech dnia 9 września 2018 roku o. Maksymiliana Nawarę OSB wybrano nowym Opatem Prezesem Kongregacji. Relacja i zdjęcia z benedykcji opackiej z 10 września 2018 roku w Subiaco [kliknij tutaj]

Posted in Nauczyciele | Leave a comment

Dariusz Hybel

Urodził się 3 października 1966 r. w Głogowie (poczęty w styczniu w tej samej miejscowości), syn Janiny i Jerzego.   Od lutego 1991 r. związany z Ośrodkiem Medytacji Chrześcijańskiej w Lubiniu, długoletni asystent o. Jana Berezy, którego po raz pierwszy spotkał w 1989 r. podczas Dni Buddyjskich organizowanych przez księży werbistów Pieniężnieńskich Spotkań z Religiami. W 2006 r. o. Maksymilian zaprosił go do wspólnego prowadzenia praktyki, a w 2010 r. do samodzielnego prowadzenia sesji medytacyjnych w Ośrodku.   Dariusz Hybel ukończył studia filozoficzne w Poznaniu (UAM – magisterium ze św. Jana od Krzyża), teologiczne (PWT – absolutorium), studium psychoterapii Gestalt (Kraków), uczestniczył w zajęciach Instytutu Duchowości Carmelitanum (Poznań), a także ukończył Akademię Trenera w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.   W latach 1993 – 2004 był czynnie związany z polityką i samorządnością (m.in. w 1998 r. współzakładał organizację obywatelską, tzw. „Poznańską Partię Pieszych”, w latach 1998 – 2002 radny Rady Miasta Poznania).   Jako dziennikarz napisał setki tekstów na tematy społeczno-ekonomiczne, polityczne i religijne; współpracował m.in. z „Dziennikiem Poznańskim”, tygodnikami „Najwyższy Czas!”, „Niedziela”; w 1997 r. redaktor naczelny tygodnika „WielkopolaniN”. Jest autorem dwóch książek poświęconych funkcjonowaniu Unii Europejskiej z perspektywy konserwatysty (w obszarze wartości moralnych) i wolnościowca (w dziedzinie ekonomii). Obecnie jest zastępcą redaktora naczelnego magazynu „Głos dla Życia”.   Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej w Lubiniu stanowi dla niego kluczowe miejsce na drodze duchowej. To tutaj jego poszukiwania praktyki modlitwy nabrały mocy.   Przebywając na co dzień, jak ogromna większość uczestników sesji medytacyjnej, poza klasztorem, zna doskonale wyzwania – nierzadko bolesne – łączenia duchowości chrześcijańskiej z wymogami życia świeckiego. I choć na głębokim poziomie nie ma „świeckiego”, nie ma „klasztornego”, doświadczał wielokrotnie, że relacja z Bogiem i naśladowanie Jezusa musi znaleźć swój konkretny, indywidualny wyraz w codzienności: „Jesteśmy zaproszeni, by chwila po chwili pielęgnować Miłosną Obecność w Niestworzonym. Życie weryfikuje duchowość. Bez złudzeń. Także medytacyjnych…”

Posted in Nauczyciele | Leave a comment

Lubińska Wspólnota Grup Medytacyjnych jest formą federacji grup medytacji chrześcijańskiej, dla których Ośrodek w Lubiniu: – stanowi punkt odniesienia i duchowe centrum, – jest miejscem regularnej praktyki medytacji oraz towarzyszenia duchowego, – jest miejscem stałej formacji do życia w modlitwie. Grupy włączone w Lubińską Wspólnotę Grup Medytacji Chrześcijańskiej są: – niezależne administracyjnie i finansowo od Ośrodka i od siebie nawzajem, – zachowują autonomię co do formy wspólnej praktyki medytacji i innych działań. Do Lubińskiej Wspólnoty Grup Medytacyjnych należą: Grupa z Białegostoku spotkania: poniedziałek, godz. 19:00, kaplica przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Radzymińska 1 czwartek, godz. 17:00, kaplica w Szkole Katolickiej, ul.Kościelna, medytacja 3×20 min kontakt: tel. 503 011 393 (osoby, które chcą uczestniczyć w spotkaniu po raz pierwszy, prosimy o wcześniejszy kontakt) Grupa z Gdańska działająca przy klasztorze oo. dominikanów opiekun duchowy: o. Jacek Truszczyński O spotkania: środy, godz. 19:45 koordynator: Maria Ebert Trzaska, tel. 501 744 189 oraz Agnieszka Siewierska e-mail: medytacja.chrzescijanska.gd@gmail.com strona: https://gdansk.dominikanie.pl/kontakt/medytacja-chrzescijanska/ Grupa z Krakowa spotkania: wtorki, godz. 17.30, ul. Kopernika 26, przy klasztorze oo. jezuitów kontakt: tel. 660 934 584 e-mail: chrzescijanska.medytacja@gmail.com strona: https://www.facebook.com/krkgmch/ (osoby, które chcą uczestniczyć w spotkaniu po raz pierwszy, prosimy o wcześniejszy kontakt) Grupa z Łodzi I spotkania: wtorki, godz. 19:30, przy kościele Matki Odkupiciela kontakt: ks. Stanisław Kotowski e-mail: s.kotowski@interia.pl strona: www.medytacjachrzescijanska.pl Grupa z Łodzi II działająca przy parafii Najświętszego Serca Jezusa spotkania: poniedziałek godz.19.30 opiekun duchowy: ks. Kazimierz Woźniak e-mail: kazekwk@wp.pl Grupa z Łowicza działająca przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu (Korabka) spotkania: nieregularnie, najczęściej w drugą i czwartą sobotę miesiąca po wieczornej Mszy Św. kontakt: Adam, tel. 692 435 121 e-mail: adam@net4jezus.com strona: www.maranata.aux.pl Grupa z Olsztyna działająca przy kościele pw. św. Arnolda ul. Św. Arnolda 1 spotkania: wtorek godz.19.00 kontakt: Katarzyna Piątkowska, tel. 664 424 266, Joanna Buzderewicz, tel. 791 375 017 Grupa z Pobierowa działająca przy kościele pw. Najświętszego Odkupiciela Pobierowo ul.Lubelska 1 spotkania: co drugi czwartek po mszy świętej w domu parafialnym opiekun duchowy: ks. Stanisław Krzyżanowski kontakt: Iza Roustm, tel. 691 841 364 e-mail: medytacja2017@wp.pl strona: http://parafia.pobierowo.pl/about/grupy-parafialne/ Grupa z Poznania działająca przy kościele oo. jezuitów kontakt: koordynator – Dariusz Hybel e-mail: dahyb@interia.pl strona: www.jezuici.pl/medytacja/ Grupa z Rzeszowa Dominikańska Grupa Medytacji Chrześcijańskiej działająca przy klasztorze Ojców Dominikanów  spotkania:  w poniedziałki i środy o godz.19.30 opiekunowie: o. Mikołaj Mrówczyński OP, o.Dominik Ornawka e-mail: dyrda.malgorzata@gmail.com, Grzegorz.Boratyn@tvp.pl Grupa z Sampora (Słowacja) w benedyktyńskim Klasztorze Przemienienia Pana w Samporze na Słowacji. spotkania: 1 x w miesiącu, w piątki, przed spotkaniem oblatów po nieszporach o godz. 17:30 (plan spotkań znajduje się na stronie: https://oblati.benediktini.sk/?page_id=13) opiekun duchowy: o. Jozef Brodňanský OSB. Skupina v Sampore (Slovensko) v benediktínskom Kláštore Premenenia Pána v Sampore na Slovensku. 1 x mesačne, piatok pred oblátskym stretnutím po vešperách cca 17:30 (plán stretnutí nájdete na webe na webe: https://oblati.benediktini.sk/?page_id=13), zodpovedný duchovný: o. Jozef Brodňanský OSB kontakt – koordinátor: Monika Čunderlíková e-mail:  jozef@benediktini.sk, monikacund@gmail.com web: www.benediktini.sk Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie. Žiadame Vás, aby ste sa dopredu nahlásili. Grupa z Torunia – Droga kontemplacji działająca przy kościele Św.Ducha oo. jezuitów spotkania: czwartki, godz. 19:00 kontakt: Joanna Wojewoda e-mail:  joasta.sm@gmail.com  Grupa z Warszawy I Kościół Matki Bożej Jerozolimskiej, ul. Łazienkowska 14 kontakt: ks. Marek Danielewski e-mail: markdan@o2.pl strona: www.medytacja.waw.pl Grupa z Warszawy II Grupa Modlitwy Jezusowej spotkania: przy kościele św. Andrzeja Boboli ul. Rakowiecka 61, w czwartki o godz 19:00 Msza Święta w Sanktuarium, 19.50 spotkanie medytacyjne – sala Samaria kontakt: Michał Urbański, tel. 606 446 252 strona: www.modlitwaciszy.pl Grupa z Warszawy III  Św. Jana Klimaka spotkania: I i III niedziela miesiąca o 19:00 Salka przy parafii Św. Stefana, przy ulicy Czerniakowskiej 137. (wejście od strony ulicy Nowosieleckiej). kontakt: s.Stefania, tel. 795 024 107 strona: https://modlitwajezusowa.com/ Grupa z Warszawy IV spotkania: środa godz. 19.00 w Parafii Kościoła Ewangelicko – Reformowanego, Al. Solidarności 76 a kontakt: Agnieszka Biernacka, tel. 511 166 624 e-mail: agnieszka_kreglewska@wp.pl Grupa z Wrocławia I spotkania: czwartek, godz. 19.55  w kaplicy akademickiej kościoła oo.Dominikanów, pl. Dominikański 2 opiekun duchowy: Andrzej Kuśmierski OP kontakt:  Monika Sypniewicz, tel. 693 729 019 e-mail: monika.sypniewicz@wp.pl Grupa z Wrocławia II ul. Katedralna 4, sala nr 15 wtorki, godz. 19.00 – wprowadzenie dla początkujących, godz. 19.30 – rozpoczęcie medytacji kontakt: Tomasz Jędrzejewski, tel. 601 364 899 Grupa z Wrocławia III spotkania: w kawiarence parafialnej przy kościele św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu, ul. W. Stysia 16, w czwartki godz.19:00. opiekun duchowy: o. Grzegorz Kramer SJ kontakt:  Juliusz Modlinger, tel. 508 365 680, Cezary Konwa, tel. 607 697 456 e-mail: medytacjagrupawroclaw@gmail.com strona www: https://www.facebook.com/GMCwW Grupa ze Szczecina spotkania: w domu parafialnym o. Pallotynów, przy kościele św. Jana Ewangelisty ul. Ducha Św. 9, w niedziele o godz. 19:00. kontakt: Piotr Ducher, tel. 604 233 111, Mariusz Staszkop, tel. 609 360 394 e-mail: medytacja.szczecin@gmail.com strona: www.medytacje.szczecin.pl/index.htm Grupa z Wałbrzycha Wałbrzych – Podzamcze – Szczawienko kontakt: Tomasz Błachuciński, tel. 667 109 255 e-mail: tblachucinski@wp.pl

Posted in Lubińska wspólnota grup | Leave a comment

Historia

OŚRODEK MEDYTACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W KLASZTORZE BENEDYKTYNÓW W LUBINIU   Powstał z inicjatywy o. Jana Berezy OSB w roku 1988. Do niedawna był jedynym miejscem w Polsce, gdzie uczono i praktykowano medytację według starochrześcijańskiej tradycji modlitwy monologicznej. Praktyka tej formy modlitwy rozwinęła się w IV – VII w. i polega na powtarzaniu jednego krótkiego, niezmiennego wezwania, wersu, zdania zaczerpniętego z Pisma Świętego takiego, na przykład, jak: Jezus, Abba czy Maranatha. Spośród wielu wezwań używanych w pierwszych wiekach jedno zajęło z czasem miejsce uprzywilejowane: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną. Stało się ono standardową formułą modlitwy Jezusowej. Ta stara tradycja modlitwy wypływająca ze źródeł starożytnego monastycyzmu jest dzisiaj stale praktykowana i nauczana.   Klasztor Benedyktynów od lat jest duchowym domem dla wielu chrześcijan podążających tą drogą medytacji. Wspólnota medytujących chrześcijan w Polsce z roku na rok się powiększa. Powstają liczne grupy medytacyjne. Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej w Lubiniu stanowi dla nich oazę intensywniejszej modlitwy, ciszy i duchowego prowadzenia. Praktyka w klasztorze benedyktyńskim stwarza rzadką sposobność bezpośredniego doświadczenia misterium życia wspólnotowego. Jej rytm wyznaczany jest nie tylko przez medytację, lecz również przez wspólną modlitwę z mnichami, posiłki i pracę.   Klasztor Benedyktynów jest także jednym z nielicznych miejsc spotkań i dialogu międzyreligijnego. Od 2006 roku duchową opiekę nad Ośrodkiem, po wielu latach posługi o. Jana Berezy OSB, przejął o. Maksymilian Nawara OSB.

Posted in Historia | Leave a comment

Spotkania w dialogu

Spotkania regularne Raz, dwa razy w roku organizowana jest sesja w dialogu z buddystami tradycji zen Soto. Ze zględu na odpowiednią formację oraz gruntowne zakorzenienie we własnej tradycji, które stanowią warunek owocnego zaangażowania się w dialog, sesje te adresowane są tylko dla osób od długiego czasu podążających drogą medytacji chrześcijańskiej.   Spotkania okazjonalne Ze względu na to, że Ośrodek jest znany ze swojego zaangażowania na drodze dialogu wśród wyznawców różnych religii, stanowi także miejsce częstych okazjonalnych spotkań nieformalnych z przedstawicielami różnych tradycji religijnych.   Publikacje Ponad 25-letnia praktyka dialogu oraz gruntowna wiedza, która wypływa ze studiów nad religiami powoduje, że zarówno ś.p. o. Jan Bereza jak i o. Maksymilian są autorami licznych artykułów i opracowań naukowych oraz popularnych poruszających tę tematykę

Posted in Spotkania w dialogu | Leave a comment

KONTAKT

OŚRODEK MEDYTACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Opactwo Benedyktynów ul. Mickiewicza 6, Lubiń 64-010 Krzywiń email: osrodek@lubin-medytacje.pl tel.: 660-507-614

Posted in Kontakt | Leave a comment

o. Maksymilian Nawara OSB

Posted in Konferencje | Leave a comment

Dariusz Hybel

Posted in Konferencje | Leave a comment

Chrystus zawsze inny

Chrystus zawsze inny (2014-08-23)

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2014-M-PL | Leave a comment

O tym co najważniejsze w praktyce II

O tym co najważniejsze w praktyce II (2014-07-19)

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2014-M-PL | Leave a comment

O tym co najważniejsze w praktyce I

O tym co najważniejsze w praktyce I (2014-07-17)

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2014-M-PL | Leave a comment

1000 i jeden krok – szukanie jest powrotem

1000 i jeden krok – szukanie jest powrotem (2013-11-16)

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2013-M-PL | Leave a comment

O Dobrym Pasterzu

O Dobrym Pasterzu (2014-05-17)

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2014-M-PL | Leave a comment

Medytacja w życiu bez odcinków

Medytacja w życiu bez odcinków (2014-04-12)

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2014-M-PL | Leave a comment

„Ciało jest dla Pana, a Pan dla ciała”

„Ciało jest dla Pana, a Pan dla ciała” – Spotkanie w Łodzi (2013-09-28)

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2013-M-PL | Leave a comment

Spojrzenie do środka

Spojrzenie do środka II (2013-08-17)

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2013-M-PL | Leave a comment

O stałości w medytacji

O stałości w medytacji – czyli zestarzeć się ze swoją praktyką (2014-02-15)

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2014-M-PL | Leave a comment

Spojrzenie do środka

Spojrzenie do środka I (2013-08-15)

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2013-M-PL | Leave a comment

Odkrywanie na nowo Obecności Pana na drodze II

Odkrywanie na nowo Obecności Pana na drodze II (2013-05-18)

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2013-M-PL | Leave a comment

Odkrywanie na nowo Obecności Pana na drodze

Odkrywanie na nowo Obecności Pana na drodze I (2013-05-18)

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2013-M-PL | Leave a comment

O Bożym Narodzeniu cz. II

O Bożym Narodzeniu cz. II (2012-12-31)

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2012-M-PL | Leave a comment

O Bożym Narodzeniu cz. I

O Bożym Narodzeniu cz. I (2012-12-30)

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2012-M-PL | Leave a comment

Noc Zmartwychwstania

Noc Zmartwychwstania (2013-05-11)

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2013-M-PL | Leave a comment

Bartymeusz pod Jerychem cz. II

Bartymeusz pod Jerychem cz. II (2012-12-08)

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2012-M-PL | Leave a comment

Bartymeusz pod Jerychem cz. I

Bartymeusz pod Jerychem cz. I (2012-12-07)

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2012-M-PL | Leave a comment

Wskazując na niebo – o doświadczeniu ojcostwa duchowego

Wskazując na niebo – o doświadczeniu ojcostwa duchowego (2012-11-10)

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2012-M-PL | Leave a comment

Towarzyszenie duchowe w tradycji Ojców Pustyni

Towarzyszenie duchowe w tradycji Ojców Pustyni (2012-09-22)

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2012-M-PL | Leave a comment

Poszukiwanie wolności

Poszukiwanie wolności (2012-08-18)

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2012-M-PL | Leave a comment

I. Potrzebuję Zbawiciela

I. Potrzebuję Zbawiciela – czyli o dotknięciu łaski (2012-07-19)

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2012-M-PL | Leave a comment

II. „Jestem Twój, zbaw mnie”

II. „Jestem Twój, zbaw mnie” – o przyjęciu krwawiącego serca (2012-07-20)

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2010-M-PL | Leave a comment

Przemówić milczeniem – czyli o Obecności przed słowem

Przemówić milczeniem – czyli o Obecności przed słowem

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2010-M-PL | Leave a comment

Obraz i podobieństwo Boga w pismach Ojców Pustyni

Obraz i podobieństwo Boga w pismach Ojców Pustyni

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2010-M-PL | Leave a comment

Granice poznania i świadomość misterium

Granice poznania i świadomość misterium w poemacie Św. Efrema Syryjczyka

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2010-M-PL | Leave a comment

Otwarte drzwi łaźni

Otwarte drzwi łaźni – czyli Diadoch z Fotike o zachowywaniu duchowego ciepła i wartości milczenia w stosownym czasie

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2010-M-PL | Leave a comment

O akceptacji, szacunku i wdzięczności na drodze medytacji

O akceptacji, szacunku i wdzięczności na drodze medytacji

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2010-M-PL | Leave a comment

Doświadczenie współczucia w pismach Izaaka Syryjczyka

Doświadczenie współczucia w pismach Izaaka Syryjczyka

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2010-M-PL | Leave a comment

Bezinteresowność w cudzie uważności

Bezinteresowność w cudzie uważności – czyli o Bożej logice daru

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2010-M-PL | Leave a comment

Praktyka wyciszenia i nasłuchiwania w regule Św. Benedykta

Praktyka wyciszenia i nasłuchiwania w regule Św. Benedykta

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2010-M-PL | Leave a comment

Teologia wcielenia Maksyma Wyznawcy

Teologia wcielenia Maksyma Wyznawcy

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2010-M-PL | Leave a comment

Medytacja chrześcijańska – wynik globalizacji cz.II

Medytacja chrześcijańska – wynik globalizacji, inspiracja wschodem czy tradycja kościoła katolickiego cz.II

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2010-M-PL | Leave a comment

Medytacja chrześcijańska – wynik globalizacji

Medytacja chrześcijańska – wynik globalizacji, inspiracja wschodem czy tradycja kościoła katolickiego cz.I

Posted in o. Maksymilian Nawara OSB, 2010-M-PL | Leave a comment

Ślimaki i żółwie czyli o cierpliwej konsekwencji w medytacji

Ślimaki i żółwie czyli o cierpliwej konsekwencji w medytacji (2014-06-21)

Posted in Dariusz Hybel, 2014-D-PL | Leave a comment

Odtrutka na myślowo-emocjonalne toksyny

Odtrutka na myślowo-emocjonalne toksyny (2014-03-15)

Posted in Dariusz Hybel, 2014-D-PL | Leave a comment

W stroju sanjasina głosił Słowo Boże

W stroju sanjasina głosił Słowo Boże (2013-12-31)

Posted in Dariusz Hybel, 2013-D-PL | Leave a comment

Praktyka wolności (2014-03-08)

Praktyka wolności (2014-03-08)

Posted in Dariusz Hybel, 2014-D-PL | Leave a comment

Zasada 20/80 w życiu duchowym

Zasada 20/80 w życiu duchowym (2013-12-30)

Posted in Dariusz Hybel, 2013-D-PL | Leave a comment

Życie jest…medytacją…liturgią (2014-01-18)

Życie jest…medytacją…liturgią (2014-01-18)

Posted in Dariusz Hybel, 2014-D-PL | Leave a comment

Kiedy nie ma smrodu „ja”

Kiedy nie ma smrodu „ja” (2013-12-29)

Posted in Dariusz Hybel, 2013-D-PL | Leave a comment

Być strażnikiem samego siebie

Być strażnikiem samego siebie (2013-07-20)

Posted in Dariusz Hybel, 2013-D-PL | Leave a comment

Nie noś „garbu”

Nie noś „garbu” (2013-04-20)

Posted in Dariusz Hybel, 2013-D-PL | Leave a comment

Medytacyjny post zmysłów

Medytacyjny post zmysłów (2013-03-16)

Posted in Dariusz Hybel, 2013-D-PL | Leave a comment

Zwyczajny czas… w Prześwicie Wieczności

Zwyczajny czas… w Prześwicie Wieczności (2013-01-19)

Posted in Dariusz Hybel, 2013-D-PL | Leave a comment

Najważniejsze przykazanie medytacji

Najważniejsze przykazanie medytacji (2012-11-24)

Posted in Dariusz Hybel, 2012-D-PL | Leave a comment

Medytacja bez dodatków

Medytacja bez dodatków (2012-05-19)

Posted in Dariusz Hybel, 2012-D-PL | Leave a comment

Źródło nieutracalnej godności

Źródło nieutracalnej godności (2011-08-20)

Posted in Dariusz Hybel, 2011-D-PL | Leave a comment

Sztuka intymnego bycia

Sztuka intymnego bycia (2011-07-23)

Posted in Dariusz Hybel, 2011-D-PL | Leave a comment

Św. Kevin i Pokój

Św. Kevin i Pokój (2011-06-18)

Posted in Dariusz Hybel, 2011-D-PL | Leave a comment

Medytacja i skarb uczuć

Medytacja i skarb uczuć (2011-04-16)

Posted in Dariusz Hybel, 2011-D-PL | Leave a comment

Przyjmij swoje życie. Nie masz innego

Przyjmij swoje życie. Nie masz innego (2010-08-28)

Posted in Dariusz Hybel, 2010-D-PL | Leave a comment

Arytmia i harmonia serca

Arytmia i harmonia serca (2010-07-31)

Posted in Dariusz Hybel, 2010-D-PL | Leave a comment

Wyjdź. Bóg walczy o Ciebie!

Wyjdź. Bóg walczy o Ciebie! (2010-07-30)

Posted in Dariusz Hybel, 2010-D-PL | Leave a comment

Umrzeć by pełniej żyć

Umrzeć by pełniej żyć (2010-07-29)

Posted in Dariusz Hybel, 2010-D-PL | Leave a comment

FILOKALIA, Teksty o modlitwie serca

FILOKALIA, Teksty o modlitwie serca, przekład i opracowanie ks. Józef Naumowicz, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 1998.

Posted in Czytelnia | Leave a comment

Anselm Grun OSB, Przewodnik po duchowości Ojców pustyni

Przewodnik po duchowości Ojców pustyni, Anselm Grun OSB, tłum. Andrzej Porębski, WAM, 2003

Posted in Czytelnia | Leave a comment

Arkadiusz Nocoń, Jan Kasjan

Jan Kasjan, Arkadiusz Nocoń, WAM, 2004

Posted in Czytelnia | Leave a comment

Basil M. Pennington, Modlitwa prowadząca do środka

Modlitwa prowadząca do środka. Powrót do starochrześcijańskiej metody modlitwy, Basil M. Pennington, tłum. Monika Sobejko, Małgorzata Cygan, Homini, 2003

Posted in Czytelnia | Leave a comment

Jacek Bolewski SJ, Daleki Wschód na Zachodzie

Daleki Wschód na Zachodzie, Jacek Bolewski SJ, WAM, Kraków 2006

Posted in Czytelnia | Leave a comment

Jacek Bolewski SJ, Maciej Szczęsny, Przewodnik po modlitwie

Przewodnik po modlitwie, Jacek Bolewski SJ, Maciej Szczęsny, WAM, Kraków 2004

Posted in Czytelnia | Leave a comment

Josef Sudbrack, Mistyka

Mistyka, Josef Sudbrack, tłum. B. Białecki, WAM, Kraków 1996

Posted in Czytelnia | Leave a comment

Krzysztof Wons, Przewodnik po stanach pokusy

Przewodnik po stanach pokusy, Krzysztof Wons, WAM 2010

Posted in Czytelnia | Leave a comment

Laura Swan, Zapomniane Matki pustyni

Zapomniane Matki pustyni, Laura Swan, tłum. Paweł Kaźmierczak, WAM, Kraków 2005

Posted in Czytelnia | Leave a comment

Laurence Freeman OSB, Medytacja Chrześcijańska twoja codzienna praktyka

Medytacja Chrześcijańska twoja codzienna praktyka, Laurence Freeman OSB, Wydawnictwo Homini, 2006

Posted in Czytelnia | Leave a comment

Nouwen H., Spotkania z Mertonem. Rozwazania duchowe

Spotkania z Mertonem. Rozwazania duchowe, Nouwen H., tłum. Juliusz Zychowicz, Wydawnictwo WAM 2005

Posted in Czytelnia | Leave a comment

Stuart Sacks, Gdy nie potrafisz się modlić

Gdy nie potrafisz się modlić, Stuart Sacks, tłum. Paweł Kaźmierczak, WAM, 1999

Posted in Czytelnia | Leave a comment

Thomas Keating OCSO, Królestwo Boże jest jak

Królestwo Boże jest jak…, Thomas Keating OCSO, tłum. Andrzej Mrożek, WAM, 2003

Posted in Czytelnia | Leave a comment

Thomas Keating OCSO, Podróż do wnetrza

Podróż do wnetrza, Thomas Keating OCSO, tłum. Andrzej Mrożek, WAM, 2003

Posted in Czytelnia | Leave a comment

Thomas Keating OCSO, Ponowne przebudzenie

Ponowne przebudzenie, Thomas Keating OCSO, tłum. Tomasz Kołodziej, WAM, 2003

Posted in Czytelnia | Leave a comment

Thomas Keating OCSO, Przebudzenie

Przebudzenie, Thomas Keating OCSO, tłum. Michał Pietras, WAM, 2003

Posted in Czytelnia | Leave a comment

Thomas Keating OCSO, Wprowadzenie do modlitwy i medytacji chrzescijanskiej

Wprowadzenie do modlitwy i medytacji chrzescijanskiej, Thomas Keating OCSO, tłum. Andrzej Wałecki, WAM, 2004

Posted in Czytelnia | Leave a comment

Thomas Matus OSBCAM, Joga i Modlitwa Jezusowa

Joga i Modlitwa Jezusowa, Thomas Matus OSBCAM, tłum. Jan Sar, Homini, 2003

Posted in Czytelnia | Leave a comment

Thomas Merton, Za głosem ekstazy.

Za głosem ekstazy. Pustelnicze lata Thomasa Mertona, Thomas Merton, tlum. Maciej Bielawski, Homini, 2006

Posted in Czytelnia | Leave a comment

Wprowadzenie

Spotkanie z Bogiem bardzo często jest odbiciem naszego życia. W życiu mamy tyle różnych, bardzo ważnych rzeczy do zrobienia, tyle musimy osiągnąć i wypracować. Na modlitwie chcielibyśmy robić dokładnie to samo. W myśl zasady: „im więcej, tym lepiej”, mnożymy zewnętrzne formy, z nastawieniem na konkretny zysk. Co zrobić, żeby modlitwa nie była wyliczaniem kolejnych formułek, a stała się integralną cząstką mnie samego? Żeby przeniknęła moje życie? Ten problem nurtował chrześcijan już od samych początku. Właśnie dlatego św. Paweł w Liście do Tesaloniczan wzywa chrześcijan, aby modlili się nieustannie (por. Tes 5, 17). Ale co to znaczy? Wielu mnichów i wielu ludzi świeckich nie mogło znaleźć właściwej odpowiedzi na te pytania. W końcu jako odpowiedź pojawiła się konkretna „praktyka duchowa”.   Modlitwa powtarzana Czytanie Pisma Świętego (lectio divina) było, i nadal jest, podstawową duchową praktyką mnichów. Nie było to jednak „czytanie” w naszym dzisiejszym rozumieniu. Dzisiaj, kiedy czytamy, „przemyśliwujemy” słowa, rozważamy je, szukamy ich znaczenia. Wydaje nam się, że im więcej rzeczy jesteśmy w stanie wymyślić podczas naszego czytania, tym jest ono lepsze. Dla Ojców Pustyni czytanie duchowe było raczej przebywaniem ze Słowem Bożym, przeżuwaniem Słowa, niż myśleniem o nim. Dlatego uczyli się oni wielu fragmentów Pisma Świętego na pamięć i po prostu je powtarzali. Powtarzając pozwalali Słowu zamieszkać we wnętrzu ich samych. Nasiąkali Słowem, jak gąbka nasiąka wodą. Te fragmenty naturalnie się skracały. Z czasem zaczęły przyjmować formę jedno- lub kilkuzdaniowych krótkich modlitw – dziś nazwalibyśmy je aktami strzelistymi. Tak zrodziła się modlitwa jednozdaniowa (monologiczna). Formuła (jedno zdanie lub wyraz) stała się refrenem, który był powtarzany przez cały dzień. Nie chodziło jednak o mechaniczne powtarzanie, ale raczej o „modlitwę serca”. Nie chodziło o rozmyślania i analizy, ale raczej o przebywanie „przed obliczem Boga”, o całkowite skupienie na Jednym – na samym tylko Bogu. Mnisi szukali takich zdań w Piśmie Świętym, które same z siebie stanowiły modlitwę. Na przykład słowa Celnika: O Boże miej litość dla mnie grzesznika (Łk 18, 13), lub te ślepego żebraka spod Jerycha: Jezusie Synu Dawida, ulituj się nade mną (Mk 10, 47). Słowa te stopniowo przybrały kształt formuły Modlitwy Jezusowej: „Panie Jezu Chryste Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem” lub „Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną”. Powtarzanych formuł było wiele, jednak w bardzo krótkim czasie to właśnie formuła Modlitwy Jezusowej zdobyła największą popularność. Św. Jan Kasjan, mnich, który w IV wieku spędził wiele lat w pustelniach Egiptu – gdzie od Ojców Pustyni przejął tradycję modlitwy monologicznej („modlitwy jednego słowa”), by ją później przekazać mnichom Zachodu – tak streszcza swoją naukę o medytacji: Niech dusza nieustannie trzyma się bardzo krótkiej formuły, aż wzmocniona nieprzerwanym i ciągłym jej medytowaniem, porzuci bogate i rozległe myśli i zgodzi się na ubóstwo ograniczając się do jednego wersetu (…) W ten sposób nasza dusza dojdzie do modlitwy bez skazy, gdzie umysł nie zajmuje się już postaciami wyobraźni, nie wymawia nawet głośno słów, nie zatrzymuje się nad sensem wyrazów, lecz gdzie serce płonie ogniem, pełne jest niewysłowionego zachwytu, a w duchu panuje nienasycone pragnienie (Jan Kasjan, Rozmowy z Ojcami, Źródła monastyczne 28, wyd. Tyniec, Kraków 2002, s. 437 i 440). A Św. Jan Klimak nauczał: Niech wspomnienie Jezusa złączy się z każdym twoim oddechem. Jak bowiem kropla wody żłobi kamień, nie siłą uderzenia, lecz częstotliwością spadania, tak modlitwa przenika do serca. W uważności na słowo modlitwy, na obecność, w ciągłym powracaniu do wezwania i ciągłym zaczynaniu od początku bardzo pomaga postawa ciała.   Oddech i prosty kręgosłup Oddychanie jest czymś tak naturalnym, że nie zwracamy na nie uwagi. Jednak prawdą jest, że każdy człowiek wziął kiedyś pierwszy wdech, co równało się z wejściem w ten świat. Otrzymał życie od Boga. Za każdym razem, kiedy wdycha powietrze, otrzymuje ten dar życia raz jeszcze. Przy końcu ziemskiego biegu nastąpi ostatni wydech, co będzie równało się z oddaniem życia Bogu. Można zatem powiedzieć, że życie to oddech. Natomiast „imię” w tradycji judeochrześcijańskiej oznacza „obecność”. Znać kogoś z imienia, to znać jego istotę, esencję osoby. Dlatego Mojżesz pytał Boga o imię i dlatego imię w wielu miejscach Pisma Świętego jest tajemnicze, a drugie przykazanie brzmi: Nie wzywaj Imienia Pana Boga na daremno. Zatem niech wspomnienie Imienia Jezusa, będzie obecne w każdym naszym wdechu. Za każdym razem, kiedy wdychamy powietrze, otrzymujemy oddech życia. Stajemy w obecności Bożej. Przyjmujemy. Kiedy wydychamy powietrze, oddajemy Panu wszystko, co w nas jest, mówiąc po prostu: „zmiłuj się nade mną”. Na przykładzie formuły Modlitwy Jezusowej możemy powiedzieć, że modlitwa monologiczna ma dwie części: wdech (wezwanie) – Panie Jezu Chryste (Synu Boży); wydech (wyznanie) – zmiłuj się nade mną (grzesznikiem). To jednak nie wszystko. Trudno bowiem utrzymać należną modlitwie uwagę, jeśli np. człowiek siedzi w wygodnym fotelu lub krześle. Sami doświadczamy, że często kończy się to drzemką lub marzeniami. Tymczasem dla Ojców Pustyni modlitwa (proseuche) i uwaga (prosoche), są nierozerwalnie ze sobą związane. Postawa z prostym kręgosłupem, krzesło bez oparcia, małe krzesełko modlitewne lub poduszka okazują się tutaj dużą pomocą w utrzymaniu uwagi. Siadamy więc i delikatnie łączymy modlitwę z oddechem, po prostu nieustannie wracając do chwili obecnej, poprzez ciągłe powtarzanie wybranej formuły. Pojawiają się myśli. Doświadczamy tego już po kilku minutach. Nasz umysł wędruje w tysiące kierunków, a my za nim podążamy. To wędrujemy ku przyszłości, to powracamy do przeszłości. Jesteśmy jak uczniowie w drodze do Emaus. Rozmawiają oni „o tym co zaszło” i zastanawiają się „nad tym, co będzie”. W efekcie są nieobecni, są poza chwilą obecną i nie rozpoznają Pana, który idzie z nimi. Jeśli zauważymy, że myślimy o tym, co widzieliśmy lub słyszeliśmy lub snujemy plany odnośnie przyszłości, swojej lub kogoś innego lub czekamy na zakończenie modlitwy – po prostu łagodnie powracamy do formuły modlitewnej. Nie poszukujemy głębokich intelektualnych olśnień, ani niczego nadzwyczajnego. Centrum i wszystkim jest Jezus – Jedyny „zawsze i w pełni Obecny”.   Prostota i ubóstwo Formuła jest jak kotwica, która kotwiczy nas w chwili obecnej. Bóg jest w chwili obecnej. On nie jest w przyszłości, ani w przeszłości. On jest tutaj, teraz i chce być z nami właśnie tu i teraz. Im częściej wracamy do formuły, tym dłuższe stają się chwile, kiedy pozostajemy uważni i skupieni. To jak spadanie kropli na kamień. Ta medytacja jest prostą, ubogą modlitwą, w której chodzi o obecność człowieka wobec Tego, który jest. Nasza zgoda na „ubóstwo” środków, wyrazu na modlitwie, zalecane przez Ojców Pustyni, może stać się znakiem gotowości do oddania kontroli nad naszym życiem i całkowitego powierzenia się Bogu, o którym każdy z nas może przecież powiedzieć: Przenikasz i znasz mnie Panie, Ty wiesz kiedy siadam i wstaję (…). Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty Panie znasz je w całości (Ps 139). Kiedy wracamy nieustannie do formuły, rezygnujemy ze swoich planów, fantazji, ze swoich pomysłów, ze swojego czasu, to oddajemy swoje życie Bogu. Sekunda po sekundzie. Właściwie praktykowana modlitwa chrześcijańska ma prowadzić do tego, aby On wzrastał, a ja się umniejszał (J 3,30).   Medytacja dla każdego? Tak rozumiana medytacja chrześcijańska jest najprostszą formą modlitwy kontemplacyjnej, wprowadzającą medytującego w odbywający się bez myśli i obrazów stan trwania przed Bogiem. Katechizm Kościoła Katolickiego nazywa to, za św. Janem od Krzyża, „modlitwą milczącej miłości”, zaznaczając, że w tego rodzaju modlitwie słowa nie mają charakteru dyskursywnego, lecz są niczym iskry, które zapalają ogień miłości (KKK 2717). Ta tradycja medytacji chrześcijańskiej, przekazywana przez prawie dwa tysiąclecia głównie w klasztorach, po Soborze Watykańskim II została przyswojona również przez modlitewne ruchy ludzi świeckich. Kardynał Josef Ratzinger w liście „O niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej” wskazał, że: medytacja chrześcijańska jest tą formą modlitwy, która w ostatnich latach budzi coraz większe zainteresowanie (…). Dzisiaj wielu chrześcijan gorąco pragnie nauczyć się autentycznej i pogłębionej modlitwy, chociaż współczesna kultura ogromnie utrudnia zaspokojenie odczuwalnej przez nich potrzeby ciszy, skupienia i medytacji. Jak gdyby w odpowiedzi na tę potrzebę, od 20 lat w klasztorze Benedyktynów w Lubiniu istnieje Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej (www.lubin-medytacje.pl), w którym przekazywana jest praktyka tej formy modlitwy. Co miesiąc w klasztorze organizowane są trzydniowe sesje medytacyjne, które gromadzą każdorazowo około 30 osób. Uczestnicy zachowując ciszę, dzielą czas na modlitwę Liturgii Godzin z mnichami, około pięć godzin medytacji dziennie, około dwie godziny pracy fizycznej. Z doświadczenia wspólnych medytacji w lubińskim klasztorze wyrosła Lubińska Wspólnota Grup Medytacji Chrześcijańskiej. Skupia ona grupy medytacyjne z całej Polski, działające obecnie w kilkunastu miastach, dla regularnej wspólnej praktyki modlitwy w ciszy. Poza tym w Polsce działa także Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej (WCCM) prowadzona przez o. Laurence Freemana OSB (zob. www.wccm.pl).   Wiele dróg Św. Bazyli Wielki napisał: Szukaj Boga i przywołuj Go całym sercem, a znajdziesz Go. Istnieje wiele możliwości spotkania z Bogiem – Modlitwa Jezusowa jest tylko jedną z nich. Kluczem do odkrycia własnego sposobu jest rozeznanie, do jakiego rodzaju modlitwy jesteś powołany. Jestem głęboko przekonany, że Pan Bóg wzywa nas nie tylko do modlitwy w ogóle, ale do konkretnej jej formy. Jedni odkrywają swoją drogę w ruchach charyzmatycznych, inni w różańcu, inni w rozmyślaniu, a jeszcze inni w formie medytacji, tutaj pokrótce scharakteryzowanej. Jeśli chcesz się modlić i poszukujesz ciągle „swojego” sposobu, może medytacja chrześcijańska jest odpowiedzią. Jeśli odkryłeś już „swoją” modlitwę – wytrwaj! Nawet, jeśli nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami (Rz 8, 26). On jest tym, który daje nam dar modlitwy nieustannej. My powinniśmy „tylko” na niej wytrwać. ojciec Maksymilian Nawara OSB  

Posted in Praktyka, Wprowadzenie | Leave a comment

Linki

BEDE GRIFFITHS OSBOsobom zainteresowanym osobą i twórczością o. Bede Griffithsa OSB polecamy stronę www.bedegriffiths.com  DIALOG MIĘDZYRELIGIJNYZainteresowanych dialogiem międzyreligijnym zapraszamy na stronę www.monasticdialog.com  FREEMAN OSBŚwiatowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej kierowana przez o. Laurence Freemana OSB oprócz strony www.wccm.org ma także stronę polską www.wccm.pl  HEZYCHAZMZainteresowanych hesychazmem odsyłamy do strony www.hezychazm.republika.pl  KEATING & PENNINGTONStrona www.centeringprayer.com jest poświęcona “modlitwie prowadzącej do środka”, czyli formie medytacji proponowanej przez o. Thomasa Keatinga OCSO i o. Basila Panningtona OCSO.  KLASZTOR BENEDYKTYNÓWStrona internetowa lubińskiego klasztoru: http://www.benedyktyni.net/  LE SAUXZainteresowanych osobą i twórczością o. Henri Le Saux zapraszamy na stronę www.abhishiktananda.org.in  MODLITWA JEZUSOWAStrona internetowa poświęcona propagowaniu Modlitwy Jezusowej. Zamieszczone są na niej teksty pomagające wejść samodzielne na ścieżkę medytacji chrześcijańskiej, jak również informacje dotyczące sesji medytacyjnych i rekolekcji odbywających się w innych ośrodkach.Dowiedz się więcej na www.modlitwa-jezusowa.pl  OTWARTE SERCE – OTWARTY UMYSŁDialog, misje, spotkanie, czyli autorska strona o. Wojciecha Drążka CMM, pozostającego w bliskiej łączności z Ośrodkiem Medytacji Chrześcijańskiej w Lubiniu. Zainteresowanych odsyłamy na stronę www.otwarteserce.com  RUCH ODNOWY KONTEMPLACYJNEJ W POLSCEZainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Contemplative Outreach Poland na www.odnowakontemplacyjna.com  THOMAS MERTONOsobom zainteresowanym osobą i twórczością Thomasa Mertona polecamy strony: www.merton.org oraz www.mertoninstitute.org

Posted in Praktyka, Linki | Leave a comment

Reguły praktyki

Wolność Życie duchowe opiera się na całkowitej wolności. Podobnie jak nie można nikogo zmusić do modlitwy, ani nie można modlić się czy medytować za kogoś, tak też nie można wymusić Bożych darów czy łaski. Św. Benedykt każe badać motywacje wstępującego do klasztoru, przedstawić mu wszystko to, co jest trudne w życiu monastycznym i ostatecznie zapytać: „czy możesz…?” Zgodnie z tym zaleceniem przedstawiamy Reguły Praktyki, które są po to, aby pomóc nam skupić się na tym, co najważniejsze. Jedność serc i umysłów Dobre przeżycie sesji medytacyjnej zależy od stanu umysłu wszystkich praktykujących, wyrażanego przez postawę ciała, gesty, sposób mówienia i milczenia. Przez praktykę w grupie jednoczymy nasze serca i umysły. Taka postawa stwarza szanse na to, że nasza medytacja przyniesie wspaniałe owoce, ale także wymaga od nas wzięcia odpowiedzialności za innych. Powinniśmy pamiętać, że od jakości naszej praktyki, zaangażowania i oddania zależy także jakość praktyki innych. Powinniśmy więc przestrzegać wypływających z głębokiego doświadczenia i uświęconych tradycją zasad życia wspólnotowego. Istotą praktyki jest zawsze bycie w drodze z innymi. Nieważne, kim jesteśmy i jak długo praktykujemy, ważne jest tutaj to, że podążamy wspólną drogą, pomagając sobie i wzajemnie się wspierając. Pielęgnowanie ciszy i milczenia Jedną z najważniejszych zasad wspólnej praktyki jest pielęgnowanie ciszy wzmacniającej koncentrację, uważność i szacunek dla wszystkich razem i dla każdego z osobna. Nie jest to łatwe. Cisza i samotność pozwala skierować nasz umysł ku wnętrzu. Gdy brak jest wrażeń zewnętrznych, wtedy w naturalny sposób objawia się nasze wnętrze. To może być trudne i bolesne doświadczenie poznawania samego siebie, jest to jednak konieczny etap naszego oczyszczania i duchowego wzrostu. Bez praktyki milczenia nie sposób mówić o poważnym traktowaniu życia duchowego. Nauczyciel prowadzący, asystent, opiekunowie Podział funkcji na sesji medytacyjnej wiąże się z wypracowaniem formy i reguł praktyki. Ma on swoje istotne znaczenie nie tylko dla sprawnego przebiegu organizacyjnego sesji, ale posiada głęboki wymiar wewnętrzny, który służy praktyce uczestników i osób funkcyjnych. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY Prowadzący jest głównym odpowiedzialnym za przebieg sesji medytacyjnej. Wprowadza on osoby, które pierwszy raz przybyły do Lubinia w praktykę i teologię medytacji siedzącej, medytacji w ruchu, a także praktykę pokłonów. Prowadzi rozmowy indywidualne. Wygłasza konferencje. Zmienia w zależności od potrzeby plan sesji. Nauczyciela prowadzącego wspierają asystent, opiekun kuchni oraz opiekun sali medytacyjnej. ASYSTENT Asystent troszczy się o strukturę i właściwy przebieg sesji. To on uderza w kołatki przed rozpoczęciem medytacji, zwołując uczestników na salę. Asystent daje znać dźwiękiem gongu o rozpoczęciu i zakończeniu poszczególnych rund medytacji. Uderzeniem klapek informuje o otwierających bądź zamykających praktykę medytacyjną pokłonach oraz o rozpoczęciu i zakończeniu medytacji w ruchu. Asystent wprowadza w medytację późniejszych przybyszów. Jego funkcja wiąże się również z odpowiedzialnością za pracę – jej podział, rozdanie oraz wprowadzenie do niej. OPIEKUN KUCHNI Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za kuchnię należy monitorowanie tej części praktyki, która wiąże się ze wspólnymi posiłkami i pracą w kuchni. Osoba ta dogląda produktów żywnościowych, ich ilości i proporcji, które umożliwiałyby sprawne przygotowanie posiłków przez osoby pełniące wyznaczone w tym celu dyżury. Utrzymuje kontakt z kuchnią mnichów. Do niej należy kierować pytania dotyczące organizacji pracy w kuchni. OPIEKUN SALI MEDYTACYJNEJ Osoba ta odpowiada za rozkład mat i poduszek, umiejscowienie poszczególnych osób, dba o porządek i czystość na sali oraz wietrzy ją w czasie i pomiędzy praktyką. Pamięta także o każdorazowym zapaleniu świecy (na kilka minut przed rozpoczęciem medytacji) oraz o jej zgaszeniu po skończonej praktyce. W razie potrzeby informuje o zmianach w układzie mat i nowych miejscach zajmowanych przez uczestników sesji. Sala do medytacji Sala medytacyjna jest miejscem formalnej praktyki. Na pięć minut przed rozpoczęciem praktyki na korytarzach klasztornych rozlega się dźwięk kołatki. Przed wejściem do sali medytacyjnej zdejmujemy buty. Wchodząc do sali medytacyjnej, kłaniamy się w stronę krzyża na stojąco ze złożonymi dłońmi. Po pokłonie podchodzimy spokojnie do maty i stajemy blisko jej krawędzi. Nie przechodzimy na ukos przez środek sali, zawsze poruszamy się po zewnętrznej linii mat podobnie jak w czasie chodzenia pomiędzy rundami medytacji. Wychodząc z sali medytacyjnej, również kłaniamy się w stronę krzyża, na stojąco ze złożonymi dłońmi. Sala medytacyjna jest miejscem, w którym szczególnie powinniśmy dbać o zachowanie skupienia – tutaj nie rozmawiamy, nie wymieniamy uwag i nie rozglądamy się na boki. Każdą czynność wykonujemy starannie, bez pośpiechu, pamiętając w każdym momencie praktyki, że ci, którzy potrafią być cierpliwi i dokładni w małych, zwykłych rzeczach, otrzymają wielkie. Przed pierwszą rozpoczynającą sesję rundą medytacji wybieramy matę i poduszkę, na której będziemy siedzieć. Po wybraniu miejsca stoimy przed swoją matą i czekamy na znak, aby się pokłonić wszystkim, po czym siadamy na macie, twarzami do siebie. Siedząca forma medytacji Każdą rundę medytacji siedzącej rozpoczyna i kończy gong. Podwójny gong oznacza, że po rundzie medytacji siedzącej następuje medytacja w ruchu. Medytacja w ruchu W czasie trwania medytacji w ruchu powinniśmy utrzymywać tą samą dyscyplinę i koncentrację, co w czasie siedzenia. Z siedzącej medytacji do medytacji w ruchu przechodzimy płynnie, powoli, z delikatnością. Jeśli jednak zdrętwiały nam nogi lub czujemy zawroty głowy, wstajemy dopiero wtedy, gdy odzyskamy siły. Po uderzeniu w deseczki robimy pokłon z rękoma złożonymi na wysokości splotu słonecznego. Chodzimy wokół mat. W czasie chodzenia możemy również skorzystać z łazienki lub z innego powodu opuścić salę medytacyjną. Wracamy jednak przed rozpoczęciem medytacji siedzącej. Metanie Praktyka metanii poprzedza medytację poranną. Metanie jako gest modlitewny (prostratio) od czasów biblijnych należą do trwałych elementów życia duchowego. Przed każdą praktyką metanii prowadzący wyjaśnia jej znaczenie i istotę a także przekazuje instrukcje wykonywania pokłonów. Monstyczna Liturgia Godzin Cztery razy w ciągu dnia udajemy się do kaplicy na wspólną modlitwę z mnichami. Podstawą modlitw są recytacje lub śpiewy psalmów (Monastyczna Liturgia Godzin). Praca W ciągu dnia około półtorej godziny przeznaczone jest na pracę. Przed jej rozpoczęciem spotykamy się na wprowadzeniu i przydziale obowiązków. Praca jest istotnym elementem praktyki medytacyjnej i prostym świadectwem jej jakości. Każde zajęcie jest tak samo ważne i każde wpływa bezpośrednio na nasze życie wewnętrzne. To, jak pracujemy najlepiej świadczy o stanie naszego umysłu. W ten sposób pogłębiamy naszą medytację i w najprostszy z możliwych sposobów sprawdzamy, czy zachowuje ona wartość w zetknięciu z codziennością. Jeśli z jakichś powodów nie możemy wykonać wyznaczonej pracy, informujemy o tym asystenta. Jeśli skończyliśmy pracę przed czasem, zwracamy się o przydział następnej lub pomagamy innym. Kuchnia i posiłki Posiłki spożywamy w milczeniu. W kontekście praktyki medytacji warto zaznaczyć, że nieumiarkowanie w jedzeniu jest najczęstszą przyczyną ociężałości umysłu podczas medytacji i modlitwy. Spożywanie posiłków może być dobrym ćwiczeniem uważności, gdy potrafimy dostrzec potrzeby siedzących obok, gdy potrafimy skończyć spożywanie potraw razem z innymi. Na pięć minut przed każdym posiłkiem rozlega się dźwięk kołatki wzywający na posiłek. Ceremonia Koła Sesję zwykle kończy ceremonia koła, czyli wspólne dzielenie się swoimi refleksjami i odczuciami. Jest to też forma podziękowania innym za wspólną praktykę. To ważny i piękny moment, dający każdemu szansę na wypowiedzenie się. Nasze doświadczenia bywają inspirujące dla innych, gdy płyną z serca, gdy nie brakuje w nich prostoty i szczerości. Konfrontacja naszych odczuć czy doświadczeń z doświadczeniami innych może być bardzo pomocna w odpowiedzi na rodzące się podczas praktyki trudności. Zakończenie Prośmy Ducha Świętego, aby w nas zamieszkał, towarzyszył nam, inspirował i oświecał, aby nauczył nas modlić się i umocnił, abyśmy nie ustali w drodze.

Posted in Reguły praktyki, Praktyka | Leave a comment

25 lat praktyki

„Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej w Lubiniu – 25 lat praktyki” – Maksymilian Nawara OSB i Dariusz Hybel (2013-09-21)

Posted in Audio | Leave a comment

Skrzynka Pytań

Skrzynka Pytań – spotkanie w Łodzi (2013-09-28)

Posted in Audio | Leave a comment

Wolność i dar – czyli ewangeliczny młodzieniec w kilku odsłonach…

Kim jest bogaty młodzieniec i czego dotyczy ten niezwykły tekst? Tajemnicza postać młodzieńca towarzyszy mi na tyle długo i wyraźnie, pozostawiając przy tym wewnętrzny ślad, że postanawiam się jej przyjrzeć i zmierzyć z jej niezgłębioną tajemnicą… Pisząc o „zmierzeniu się z tajemnicą” nie mam na myśli zrozumienia jej… Byłoby to działanie rzeczywiście karkołomne i frustrujące, a co najważniejsze – całkowicie skazane na porażkę… Dlaczego? Ponieważ nie da się zrozumieć czegoś, co można jedynie smakować poprzez własne doświadczenie, a doświadczając stopniowo odkrywać przez całe swoje życie…  

Posted in Blog | Leave a comment

Konferencja

Najnowszej konferencji o. Maksymiliana zatytułowanej „O Dobrym Pasterzu”, można odsłuchać klikając poniżej.

Posted in Aktualności | Leave a comment

Budowa nowego Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej w klasztorze Benedyktynów w Lubiniu

Aktualna kwota na koncie wspierającym budowę nowego Ośrodka wynosi: 64 548,65 PLN. Dziękujemy za Waszą ofiarność!

Posted in Aktualności | Leave a comment

Kwartalnik Medytacja

W sprzedaży nowy numer magazynu „Medytacja” (Nr 1/2014), a w nim artykuł autorstwa Dariusza Hybla, zatytułowany: Przed Bogiem na wiele sposobów.

Posted in Aktualności | Leave a comment

Zmiana terminu sesji

Informujemy o zmianie terminu sesji sierpniowej, która odbędzie się w dniach 22 – 24 sierpnia br. Za zmiany przepraszamy.

Posted in Aktualności | Leave a comment

o. Maksymilian Nawara OSB, Dariusz Hybel – dwóch w jednym

Posted in Konferencje | Leave a comment

Arkadiusz Korolik – Od Leonarda Cohena do Bartymeusza

Od Leonarda Cohena do Bartymeusza (27.05.2019)

Posted in Konferencje, Arkadiusz Korolik, 2019-A-PL | Leave a comment
Secured By miniOrange