Skocz do:
Historia /

Historia

"Niech dusza nieustannie trzyma się bardzo krótkiej formuły, aż wzmocniona nieprzerwanym i ciągłym jej medytowaniem, porzuci bogate i rozległe myśli i zgodzi się na ubóstwo ograniczając się do jednego wersetu… W ten sposób nasza dusza dojdzie do modlitwy bez skazy, gdzie umysł nie zajmuje się już postaciami wyobraźni, nie wymawia nawet głośno słów, nie zatrzymuje się nad sensem wyrazów, lecz gdzie serce płonie ogniem, pełne jest niewysłowionego zachwytu, a w duchu panuje nienasycone pragnienie."
Jan Kasjan, Collationes Patrum XXVI

OŚRODEK MEDYTACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W KLASZTORZE BENEDYKTYNÓW W LUBINIU

 

Powstał z inicjatywy o. Jana Berezy OSB w roku 1988. Do niedawna był jedynym miejscem w Polsce, gdzie uczono i praktykowano medytację według starochrześcijańskiej tradycji modlitwy monologicznej. Praktyka tej formy modlitwy rozwinęła się w IV – VII w. i polega na powtarzaniu jednego krótkiego, niezmiennego wezwania, wersu, zdania zaczerpniętego z Pisma Świętego takiego, na przykład, jak: Jezus, Abba czy Maranatha. Spośród wielu wezwań używanych w pierwszych wiekach jedno zajęło z czasem miejsce uprzywilejowane: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną. Stało się ono standardową formułą modlitwy Jezusowej. Ta stara tradycja modlitwy wypływająca ze źródeł starożytnego monastycyzmu jest dzisiaj stale praktykowana i nauczana.

 

Klasztor Benedyktynów od lat jest duchowym domem dla wielu chrześcijan podążających tą drogą medytacji. Wspólnota medytujących chrześcijan w Polsce z roku na rok się powiększa. Powstają liczne grupy medytacyjne. Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej w Lubiniu stanowi dla nich oazę intensywniejszej modlitwy, ciszy i duchowego prowadzenia. Praktyka w klasztorze benedyktyńskim stwarza rzadką sposobność bezpośredniego doświadczenia misterium życia wspólnotowego. Jej rytm wyznaczany jest nie tylko przez medytację, lecz również przez wspólną modlitwę z mnichami, posiłki i pracę.

 

Klasztor Benedyktynów jest także jednym z nielicznych miejsc spotkań i dialogu międzyreligijnego. Od 2006 roku duchową opiekę nad Ośrodkiem, po wielu latach posługi o. Jana Berezy OSB, przejął o. Maksymilian Nawara OSB.

Secured By miniOrange