Skocz do:
Spotkania w dialogu /

Spotkania w dialogu

Spotkania regularne

Raz, dwa razy w roku organizowana jest sesja w dialogu z buddystami tradycji zen Soto. Ze zględu na odpowiednią formację oraz gruntowne zakorzenienie we własnej tradycji, które stanowią warunek owocnego zaangażowania się w dialog, sesje te adresowane są tylko dla osób od długiego czasu podążających drogą medytacji chrześcijańskiej.

 

Spotkania okazjonalne

Ze względu na to, że Ośrodek jest znany ze swojego zaangażowania na drodze dialogu wśród wyznawców różnych religii, stanowi także miejsce częstych okazjonalnych spotkań nieformalnych z przedstawicielami różnych tradycji religijnych.

 

Publikacje

Ponad 25-letnia praktyka dialogu oraz gruntowna wiedza, która wypływa ze studiów nad religiami powoduje, że zarówno ś.p. o. Jan Bereza jak i o. Maksymilian są autorami licznych artykułów i opracowań naukowych oraz popularnych poruszających tę tematykę