Skocz do:

Ośrodek

Działalność zewnętrzna

Sesje wyjazdowe (Kraków, Gryżyna, Łódź)

 

Sesje medytacyjne poza Ośrodkiem w Lubiniu od lat organizowane są  w różnych miejscach w Polsce. W ośrodku medytacyjno-wypoczynkowym „Anapausis” w Gryżynie organizowane są regularne odosobnienia dla wszystkich chętnych. Raz lub dwa razy w roku odbywają się sesje w Krakowie lub jego okolicach, adresowane  głównie do grup krakowskich związanych z Ośrodkiem Medytacji w Lubiniu. Podobnie dla grup łódzkich organizowane są sesje w okolicach Łodzi.

 

Warsztaty i jednodniowe spotkania medytacyjne (Łódź, Olsztyn, Lubiń)

 

Ośrodek prowadzi także warsztaty i jednodniowe spotkania medytacyjne, które regularnie odbywają się w Łodzi i Olsztynie. Mają one zazwyczaj charakter otwarty i są połączone z wykładami o tematyce medytacyjnej.  O spotkaniach tych informujemy na bieżąco na stronie internetowej. W Lubiniu prowadzone są także warsztaty dla rodziców i nauczycieli związanych z przedszkolem „Tratwa” w Gostyniu, z którym Ośrodek od kilku lat współpracuje w projekcie medytacji dla dzieci.

 

Wykłady, konferencje

 

Nauczyciele (o. Maksymilian i Dariusz Hybel) podejmują szereg wykładów i konferencji na terenie całego kraju. Stale współpracują z Dominikańską Szkołą Wiary w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. O. Maksymilian regularnie od kilku lat prowadzi rekolekcje medytacyjne dla braci dominikanów na Służewie oraz otwarte rekolekcje medytacyjne w Wielkim Poście w kościele Wspólnot Jerozolimskich w Warszawie.

 

Artykuły, projekty książkowe

 

Nauczyciele zakończyli  projekt książkowy, wywiad post mortem z o. Janem Berezą „ Słuchaj medytacja jest…”, stanowiący kompendium nauczania medytacji oraz dialogu międzyreligijnego na płaszczyźnie monastycznej.

W planach na najbliższą przyszłość jest podjęcie pracy nad kolejną książką o praktyce medytacji: „Reguły praktyki”,  oraz systematyczne opracowanie nauczania lubińskiego, które zawarte zostanie w cyklu publikacji „Droga miłującej Obecności”.

W lutym 2017   ukazała się  książka o. Maksymiliana Nawary OSB „Oddychać imieniem”. Książka jest owocem konferencji wygłoszonych przez autora podczas sesji medytacyjnych w Lubiniu i w Bronowicach w latach 2007-2011.

Nauczyciele stale współpracują z pismem „Charaktery – Medytacja” oraz piszą regularnie artykuły do różnych czasopism, których zapowiedź można każdorazowo znaleźć na naszej stronie.

Działalność wewnętrzna

Sesje otwarte

Stanowią one najstarszy wymiar działalności. Organizowane są od początku istnienia Ośrodka. Tradycyjnie odbywają się raz w miesiącu, zazwyczaj w trzeci weekend i adresowane są do wszystkich pragnących przeżyć kilka dni intensywnej praktyki medytacyjnej. Sesje otwarte zawsze zaczynają się ogólnym wprowadzeniem teologicznym i praktycznym w medytację. Nie są one tematyczne oraz w swojej strukturze są niezmienne, co powoduje że stanowią okazję do wspólnej modlitwy zarówno dla tych, którzy z Ośrodkiem związani są od dawna jak i dla tych, którzy przyjeżdżają do niego po raz pierwszy. Podobnie jak sama praktyka medytacyjna, nie są podzielone na żadne stopnie ani poziomy.

 

Sesje dłuższe

Przynajmniej dwa razy do roku organizowane są w Ośrodku sesje dłuższe. Jedna w okresie wakacyjnym, druga noworoczna. Sesje te adresowane są dla osób związanych Ośrodkiem od pewnego czasu. Nie wypływa to z zaawansowania na drodze medytacji, lecz z racji wcześniejszego poznania samej praktyki oraz struktury sesji. Jest to konieczne ze względu na fakt, że dłuższe sesje mogą okazać się bardziej wymagające.

 

Sesje dla grup afiliowanych do ośrodka

Grupy stanowiące Lubińską Wspólnotę Grup Medytacji Chrześcijańskiej zrodziły się ze wspólnej praktyki w Ośrodku. Ośrodek stanowi dla nich duchowy dom oraz miejsce formacji. Ważne jest więc, aby przynajmniej raz w roku każda z grup miała okazję przyjechania do Ośrodka. Sesje adresowane dla grup stanowią okazję do osobistego spotkania z nauczycielem oraz do podejmowania zagadnień, problemów, pytań dotyczących funkcjonaowania grupy. W trakcie takich sesji jest zazwyczaj więcej przestrzeni na zadawanie pytań i rozmowę z prowadzącym, z jednoczesnym uszanowaniem tradycyjnego przebiegu spotkania.

 

Sesje indywidualne

Osoby, które podążają drogą modlitwy wewnętrznej i mają pragnienie spędzenia intensywniejszego, dłuższego czasu na tej praktyce, mogą odbyć w klasztorze sesję indywidualną. Na sesję trzeba kończenie umówić się osobiście z o. Maksymilianem i razem z nim ustalić zakres czasowy oraz plan sesji. Osoby, które biorą udział w tej sesji włączają się w stały plan dnia mnichów, mają dodatkowe dłuższe medytacje oraz są w stałym, codziennym kontakcie z prowadzącym o. Maksymilianem.

 

 

Śp. o. Jan Bereza OSB

Urodzony 17 lipca 1955 r. w Warszawie, zmarł 20 lutego 2011 r. w Lesznie, benedyktyn, propagator medytacji chrześcijańskiej. Urodził się jako Mirosław Bereza, absolwent filozofii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w 1982 r. wstąpił do klasztoru benedyktynów w Lubiniu i przyjął imię Jan. W 1988 r. przyjął święcenia kapłańskie, w latach 1999-2002 sprawował funkcję przeora wspólnoty klasztornej. Od 1998 r. był członkiem Komitetu Episkopatu Polski do Spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi.

 

W 1988 r. założył w Lubiniu Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej, którym kierował do 2006 r. Współpracował ze Światową Wspólnotą Medytacji Chrześcijańskiej oraz Benedyktyńską Komisją ds. Dialogu Międzyreligijnego na płaszczyźnie monastycznej. Popularyzował wschodnie techniki medytacyjne, starając się je zaadaptować dla potrzeb modlitwy chrześcijańskiej. Zainicjował Dni Medytacji Chrześcijańskiej w Lubiniu. W założonym przez niego Ośrodku nauczano medytacji według tradycji tzw. modlitwy monologicznej, z użyciem jednego krótkiego wezwania zaczerpniętego z Pisma Świętego. Był zaangażowany w dialog chrześcijańsko-buddyjski.

o. Maksymilian Nawara OSB

Urodził się 10 marca 1979 r. w Sosnowcu. Dzieciństwo i czas liceum spędził w rodzinnym Będzinie. W dzieciństwie należał do harcerstwa. Później przyszedł czas na muzykę i poszukiwania autonomii i wolności, których wyrazem była własna twórczość i koncerty. Robert (chrzcielne imię o. Maksymiliana) wraz z rodziną należał do grona tzw. kulturowych katolików, co oznacza, że sprawy religii i wiary nie miały dla niego większego znaczenia.

 

Poważny kryzys nadszedł w liceum. Osobą, która w życiu przyszłego benedyktyna odegrała szczególną rolę w tamtym czasie, był przyjaciel ze szkolnej ławki. Zadawał on wiele trudnych pytań, wobec których Robert nie potrafił pozostać obojętnym. Nawrócenie nie okazało się jednak powolnym procesem, lecz były to trzy miesiące, kiedy nastąpił radykalny zwrot ku Bogu i narodziło się świadome pragnienie życia w Jego Obecności. Zaczął wówczas poszukiwać nowych dróg modlitwy i trafił na „Opowieści pielgrzyma”. Praktyka pociągała go, lecz nie znajdował w środowiskach diecezjalnych wsparcia ani wiedzy na ten temat. Przełomem okazał się, niewróżący nic szczególnego, wakacyjny pobyt u cioci w małej wielkopolskiej wsi, w Lubiniu. Tam, zafascynowany praktyką medytacji, osiemnastoletni Robert nie tylko odkrywa – po serii wcześniejszych rozczarowań – charyzmat św. Benedykta, ale również dowiaduje się o istnieniu Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej założonego i prowadzonego przez o. Jana Berezę. To wydarzenie i towarzyszący mu stan duchowego spełnienia stanowi punkt zwrotny w dotychczasowych poszukiwaniach. Potwierdzeniem i konsekwencją tego doświadczenia jest wstąpienie do zakonu benedyktynów w 1998 r. Praktyka medytacji staje się częścią jego samego i jako mnich, w miarę możliwości, uczestniczy w sesjach prowadzonych przez ojca Jana. W roku 2006 o. Jan Bereza OSB, propagator medytacji chrześcijańskiej w Polsce, kończy dwudziestoletnią posługę i Ośrodek zostaje przekazany w ręce dwudziestoośmioletniego br. Maksymiliana Nawary OSB. Ta nowa funkcja rodzi w nim wiele pytań i wątpliwości, bowiem medytacja wyrastała z jego dotychczasowej drogi życia, stanowiąc jej integralną część, której młody mnich początkowo nie chciał łączyć z prowadzeniem ośrodka. W jego podejściu do nauczania medytacji jednak niewiele się zmieniło. Swoją rolę w Ośrodku rozumie jako „dzielenie się na tej drodze z innymi, tymi którzy kroczą z nim”. Przyznaje, że najtrudniejsze jest indywidualne prowadzenie, wymagające wielkiego zaangażowania oraz pokładów empatii i wrażliwości w obliczu tajemnicy, jaką jest spotkanie z drugim człowiekiem.

 

Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej wraz ze swoim duchowym opiekunem nieustannie się rozwijają, nabierając swoistego charakteru, zakorzenionego w chrześcijańskim monastycyzmie i jednocześnie otwartego na dialog z buddyzmem zen. Z jednej strony studia teologiczne, nauka języka syryjskiego i podróże o. Maksymiliana do Indii, z drugiej – fascynacja Modlitwą Jezusową a także osobiste poszukiwania kontaktu z żywą, odmienną tradycją religijną – wszystko to decyduje o obecnym charakterze, specyfice i działalności Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej w Lubiniu. Uczestnicy sesji poza duchową przystanią modlitwy, ciszy i odosobnienia mają niepowtarzalną okazję spotkania ze starożytnym dziedzictwem greckiego i orientalnego chrześcijaństwa. Natomiast podczas sesji w dialogu międzyreligijnym mogą uczestniczyć w spotkaniach z nauczycielami reprezentującymi odmienną, japońską linię przekazu zen w tradycji Soto.

 

Podczas Kapituły Generalnej Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania w Opactwie św. Scholastyki w Subiaco we Włoszech dnia 9 września 2018 roku o. Maksymiliana Nawarę OSB wybrano nowym Opatem Prezesem Kongregacji.

Relacja i zdjęcia z benedykcji opackiej z 10 września 2018 roku w Subiaco [kliknij tutaj]

Dariusz Hybel

Urodził się 3 października 1966 r. w Głogowie (poczęty w styczniu w tej samej miejscowości), syn Janiny i Jerzego.

 

Od lutego 1991 r. związany z Ośrodkiem Medytacji Chrześcijańskiej w Lubiniu, długoletni asystent o. Jana Berezy, którego po raz pierwszy spotkał w 1989 r. podczas Dni Buddyjskich organizowanych przez księży werbistów Pieniężnieńskich Spotkań z Religiami. W 2006 r. o. Maksymilian zaprosił go do wspólnego prowadzenia praktyki, a w 2010 r. do samodzielnego prowadzenia sesji medytacyjnych w Ośrodku.

 

Dariusz Hybel ukończył studia filozoficzne w Poznaniu (UAM – magisterium ze św. Jana od Krzyża), teologiczne (PWT – absolutorium), studium psychoterapii Gestalt (Kraków), uczestniczył w zajęciach Instytutu Duchowości Carmelitanum (Poznań), a także ukończył Akademię Trenera w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

 

W latach 1993 – 2004 był czynnie związany z polityką i samorządnością (m.in. w 1998 r. współzakładał organizację obywatelską, tzw. „Poznańską Partię Pieszych”, w latach 1998 – 2002 radny Rady Miasta Poznania).

 

Jako dziennikarz napisał setki tekstów na tematy społeczno-ekonomiczne, polityczne i religijne; współpracował m.in. z „Dziennikiem Poznańskim”, tygodnikami „Najwyższy Czas!”, „Niedziela”; w 1997 r. redaktor naczelny tygodnika „WielkopolaniN”. Jest autorem dwóch książek poświęconych funkcjonowaniu Unii Europejskiej z perspektywy konserwatysty (w obszarze wartości moralnych) i wolnościowca (w dziedzinie ekonomii). Obecnie jest zastępcą redaktora naczelnego magazynu „Głos dla Życia”.

 

Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej w Lubiniu stanowi dla niego kluczowe miejsce na drodze duchowej. To tutaj jego poszukiwania praktyki modlitwy nabrały mocy.

 

Przebywając na co dzień, jak ogromna większość uczestników sesji medytacyjnej, poza klasztorem, zna doskonale wyzwania – nierzadko bolesne – łączenia duchowości chrześcijańskiej z wymogami życia świeckiego. I choć na głębokim poziomie nie ma „świeckiego”, nie ma „klasztornego”, doświadczał wielokrotnie, że relacja z Bogiem i naśladowanie Jezusa musi znaleźć swój konkretny, indywidualny wyraz w codzienności: „Jesteśmy zaproszeni, by chwila po chwili pielęgnować Miłosną Obecność w Niestworzonym. Życie weryfikuje duchowość. Bez złudzeń. Także medytacyjnych…”

Lubińska Wspólnota Grup Medytacyjnych jest formą federacji grup medytacji chrześcijańskiej, dla których Ośrodek w Lubiniu:

– stanowi punkt odniesienia i duchowe centrum,

– jest miejscem regularnej praktyki medytacji oraz towarzyszenia duchowego,

– jest miejscem stałej formacji do życia w modlitwie.

Grupy włączone w Lubińską Wspólnotę Grup Medytacji Chrześcijańskiej są:

– niezależne administracyjnie i finansowo od Ośrodka i od siebie nawzajem,

– zachowują autonomię co do formy wspólnej praktyki medytacji i innych działań.

Do Lubińskiej Wspólnoty Grup Medytacyjnych należą:

Grupa z Białegostoku

spotkania:

poniedziałek, godz. 19:00, kaplica przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Radzymińska 1

czwartek, godz. 17:00, kaplica w Szkole Katolickiej, ul.Kościelna, medytacja 3×20 min

kontakt: tel. 503 011 393

(osoby, które chcą uczestniczyć w spotkaniu po raz pierwszy, prosimy o wcześniejszy kontakt)

Grupa z Gdańska
działająca przy klasztorze oo. dominikanów

opiekun duchowy: o. Jacek Truszczyński O

spotkania: środy, godz. 19:45

koordynator: Maria Ebert Trzaska, tel. 501 744 189 oraz Agnieszka Siewierska

e-mailmedytacja.chrzescijanska.gd@gmail.com

strona: https://gdansk.dominikanie.pl/kontakt/medytacja-chrzescijanska/

Grupa z Krakowa

spotkania: wtorki, godz. 17.30, ul. Kopernika 26, przy klasztorze oo. jezuitów

kontakt: tel. 660 934 584

e-mail: chrzescijanska.medytacja@gmail.com

strona: https://www.facebook.com/krkgmch/

(osoby, które chcą uczestniczyć w spotkaniu po raz pierwszy, prosimy o wcześniejszy kontakt)

Grupa z Łodzi I

spotkania: wtorki, godz. 19:30, przy kościele Matki Odkupiciela

kontakt: ks. Stanisław Kotowski

e-mail: s.kotowski@interia.pl

strona: www.medytacjachrzescijanska.pl

Grupa z Łodzi II

działająca przy parafii Najświętszego Serca Jezusa

spotkania: poniedziałek godz.19.30

opiekun duchowy: ks. Kazimierz Woźniak

e-mail: kazekwk@wp.pl

Grupa z Łowicza

działająca przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu (Korabka)

spotkania: nieregularnie, najczęściej w drugą i czwartą sobotę miesiąca po wieczornej Mszy Św.

kontakt: Adam, tel. 692 435 121

e-mail: adam@net4jezus.com

strona: www.maranata.aux.pl

Grupa z Olsztyna

działająca przy kościele pw. św. Arnolda ul. Św. Arnolda 1

spotkania: wtorek godz.19.00

kontakt: Katarzyna Piątkowska, tel. 664 424 266,

Joanna Buzderewicz, tel. 791 375 017

Grupa z Pobierowa

działająca przy kościele pw. Najświętszego Odkupiciela Pobierowo ul.Lubelska 1

spotkania: co drugi czwartek po mszy świętej w domu parafialnym

opiekun duchowy: ks. Stanisław Krzyżanowski

kontakt: Iza Roustm, tel. 691 841 364

e-mail: medytacja2017@wp.pl

strona: http://parafia.pobierowo.pl/about/grupy-parafialne/

Grupa z Poznania

działająca przy kościele oo. jezuitów

kontakt: koordynator – Dariusz Hybel

e-mail: dahyb@interia.pl

strona: www.jezuici.pl/medytacja/

Grupa z Rzeszowa

Dominikańska Grupa Medytacji Chrześcijańskiej

działająca przy klasztorze Ojców Dominikanów 

spotkania:  w poniedziałki i środy o godz.19.30

opiekunowie: o. Mikołaj Mrówczyński OP, o.Dominik Ornawka

e-mail: dyrda.malgorzata@gmail.com, Grzegorz.Boratyn@tvp.pl

Grupa z Sampora (Słowacja)

w benedyktyńskim Klasztorze Przemienienia Pana w Samporze na Słowacji.

spotkania: 1 x w miesiącu, w piątki, przed spotkaniem oblatów po nieszporach o godz. 17:30

(plan spotkań znajduje się na stronie: https://oblati.benediktini.sk/?page_id=13)

opiekun duchowy: o. Jozef Brodňanský OSB.

Skupina v Sampore (Slovensko)

v benediktínskom Kláštore Premenenia Pána v Sampore na Slovensku.

1 x mesačne, piatok pred oblátskym stretnutím po vešperách cca 17:30

(plán stretnutí nájdete na webe na webe: https://oblati.benediktini.sk/?page_id=13),

zodpovedný duchovný: o. Jozef Brodňanský OSB

kontakt – koordinátor: Monika Čunderlíková

e-mail:  jozef@benediktini.sk, monikacund@gmail.com

web: www.benediktini.sk

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie.

Žiadame Vás, aby ste sa dopredu nahlásili.

Grupa z Torunia – Droga kontemplacji

działająca przy kościele Św.Ducha oo. jezuitów

spotkania: czwartki, godz. 19:00

kontakt: Joanna Wojewoda

e-mail:  joasta.sm@gmail.com 

Grupa z Warszawy I

Kościół Matki Bożej Jerozolimskiej, ul. Łazienkowska 14

kontakt: ks. Marek Danielewski

e-mail: markdan@o2.pl

strona: www.medytacja.waw.pl

Grupa z Warszawy II

Grupa Modlitwy Jezusowej

spotkania: przy kościele św. Andrzeja Boboli ul. Rakowiecka 61, w czwartki o godz 19:00 Msza Święta w Sanktuarium, 19.50 spotkanie medytacyjne – sala Samaria

kontakt: Michał Urbański, tel. 606 446 252

strona: www.modlitwaciszy.pl

Grupa z Warszawy III  Św. Jana Klimaka

spotkania: I i III niedziela miesiąca o 19:00 Salka przy parafii Św. Stefana, przy ulicy Czerniakowskiej 137. (wejście od strony ulicy Nowosieleckiej).

kontakt: s.Stefania, tel. 795 024 107

strona: https://modlitwajezusowa.com/

Grupa z Warszawy IV

spotkania: środa godz. 19.00 w Parafii Kościoła Ewangelicko – Reformowanego, Al. Solidarności 76 a

kontakt: Agnieszka Biernacka, tel. 511 166 624

e-mail: agnieszka_kreglewska@wp.pl

Grupa z Wrocławia I

spotkania: czwartek, godz. 19.55  w kaplicy akademickiej kościoła oo.
Dominikanów, pl. Dominikański 2

opiekun duchowy: Andrzej Kuśmierski OP

kontakt:  Monika Sypniewicz, tel. 693 729 019

e-mail: monika.sypniewicz@wp.pl

Grupa z Wrocławia II

ul. Katedralna 4, sala nr 15

wtorki, godz. 19.00 – wprowadzenie dla początkujących, godz. 19.30 – rozpoczęcie medytacji

kontakt: Tomasz Jędrzejewski, tel. 601 364 899

Grupa z Wrocławia III

spotkania: w kawiarence parafialnej przy kościele św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu, ul. W. Stysia 16, w czwartki godz.19:00.

opiekun duchowy: o. Grzegorz Kramer SJ

kontakt:  Juliusz Modlinger, tel. 508 365 680, Cezary Konwa, tel. 607 697 456

e-mail: medytacjagrupawroclaw@gmail.com

strona www: https://www.facebook.com/GMCwW

Grupa ze Szczecina

spotkania: w domu parafialnym o. Pallotynów, przy kościele św. Jana Ewangelisty ul. Ducha Św. 9, w niedziele o godz. 19:00.

kontakt: Piotr Ducher, tel. 604 233 111, Mariusz Staszkop, tel. 609 360 394

e-mail: medytacja.szczecin@gmail.com

strona: www.medytacje.szczecin.pl/index.htm

Grupa z Wałbrzycha

Wałbrzych – Podzamcze – Szczawienko

kontakt: Tomasz Błachuciński, tel. 667 109 255

e-mail: tblachucinski@wp.pl

Historia

OŚRODEK MEDYTACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W KLASZTORZE BENEDYKTYNÓW W LUBINIU

 

Powstał z inicjatywy o. Jana Berezy OSB w roku 1988. Do niedawna był jedynym miejscem w Polsce, gdzie uczono i praktykowano medytację według starochrześcijańskiej tradycji modlitwy monologicznej. Praktyka tej formy modlitwy rozwinęła się w IV – VII w. i polega na powtarzaniu jednego krótkiego, niezmiennego wezwania, wersu, zdania zaczerpniętego z Pisma Świętego takiego, na przykład, jak: Jezus, Abba czy Maranatha. Spośród wielu wezwań używanych w pierwszych wiekach jedno zajęło z czasem miejsce uprzywilejowane: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną. Stało się ono standardową formułą modlitwy Jezusowej. Ta stara tradycja modlitwy wypływająca ze źródeł starożytnego monastycyzmu jest dzisiaj stale praktykowana i nauczana.

 

Klasztor Benedyktynów od lat jest duchowym domem dla wielu chrześcijan podążających tą drogą medytacji. Wspólnota medytujących chrześcijan w Polsce z roku na rok się powiększa. Powstają liczne grupy medytacyjne. Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej w Lubiniu stanowi dla nich oazę intensywniejszej modlitwy, ciszy i duchowego prowadzenia. Praktyka w klasztorze benedyktyńskim stwarza rzadką sposobność bezpośredniego doświadczenia misterium życia wspólnotowego. Jej rytm wyznaczany jest nie tylko przez medytację, lecz również przez wspólną modlitwę z mnichami, posiłki i pracę.

 

Klasztor Benedyktynów jest także jednym z nielicznych miejsc spotkań i dialogu międzyreligijnego. Od 2006 roku duchową opiekę nad Ośrodkiem, po wielu latach posługi o. Jana Berezy OSB, przejął o. Maksymilian Nawara OSB.

Spotkania w dialogu

Spotkania regularne

Raz, dwa razy w roku organizowana jest sesja w dialogu z buddystami tradycji zen Soto. Ze zględu na odpowiednią formację oraz gruntowne zakorzenienie we własnej tradycji, które stanowią warunek owocnego zaangażowania się w dialog, sesje te adresowane są tylko dla osób od długiego czasu podążających drogą medytacji chrześcijańskiej.

 

Spotkania okazjonalne

Ze względu na to, że Ośrodek jest znany ze swojego zaangażowania na drodze dialogu wśród wyznawców różnych religii, stanowi także miejsce częstych okazjonalnych spotkań nieformalnych z przedstawicielami różnych tradycji religijnych.

 

Publikacje

Ponad 25-letnia praktyka dialogu oraz gruntowna wiedza, która wypływa ze studiów nad religiami powoduje, że zarówno ś.p. o. Jan Bereza jak i o. Maksymilian są autorami licznych artykułów i opracowań naukowych oraz popularnych poruszających tę tematykę

Secured By miniOrange