Skocz do:
Blog /

podstawowe przesłanie mężczyzn i kobiet dobrej woli

podstawowe przesłanie mężczyzn i kobiet dobrej woli

„Modlitwa stanowi natchnienie i wsparcie dla naszego zaangażowania na rzecz pokoju, pomaga bowiem pogłębić nasz wzajemny szacunek jako osób, wzmacnia istniejące między nami więzi miłości oraz pobudza do podejmowania zdecydowanych wysiłków na rzecz wspierania sprawiedliwych stosunków i braterskiej solidarności”.

 

Ojciec Święty podkreślił, że w dzisiejszym świecie, naznaczonym przemocą, terroryzmem i rosnącym zagrożeniem dla ziemi, będącej naszym wspólnym domem, „to świadectwo modlitwy i wspólnie podzielanej troski przekazuje podstawowe przesłanie mężczyznom i kobietom dobrej woli”. Istotnie jako ludzie wiary „wierzymy, że trwały pokój jest rzeczywiście możliwy, wiemy bowiem, że nie ma rzeczy niemożliwych, gdy zwracamy się w modlitwie do Boga” – podkreślił Franciszek. Na zakończenie przywołał na wszystkich „błogosławieństwa Boże”.

 

Orędzie papieża Franciszek do uczestników międzyreligijnego spotkania w intencji pokoju, które rozpoczęło się 3 sierpnia 2017 na świętej dla buddystów japońskiej górze Hiei koło Kioto.

 

napisz komentarz