Skocz do:
Aktualności /

Święto Zmartwychwstania Pana

Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych,

szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus,

zasiadający po prawicy Boga.

Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

(Kol 3, 1-4)

Z okazji Święta Zmartwychwstania Pańskiego

codziennego powstawania z mroków i cieni ku Temu, który jest Wschodzącym Słońcem,

nieustającego doświadczania Tego, który przenika nasze serca i odradza w nas Miłość,

otwartości i uważności na nowe Życie, otrzymane dzięki Temu, który przeszedł przez śmierć…

życzy Rodzina lubińska