Skocz do:
Aktualności /

List

List o. Maksymiliana Nawary OSB i Dariusza Hybla – zapraszamy do czytania.

 

Drodzy Przyjaciele,

 

z wielką wdzięcznością spoglądamy dziś na miniony rok 2016. Bogu i Wam chcemy podziękować, bo jest za co.

 

Po kilku latach żmudnej pracy udało się nam wydać książkę „Słuchaj medytacja jest… z o. Janem Berezą rozmowa post mortem”. To publikacja pionierska, pierwsza taka książka o polskim doświadczeniu medytacji w lubińskim domu, w pewnym sensie bestselerowa. Udało nam się, w niecały rok, rozprowadzić cały nakład i zrobić dodruk. Stało się to możliwe dzięki Waszej współpracy i zaangażowaniu w przygotowanie wielu naszych wykładów i spotkań. Jesteśmy wdzięczni za każde z nich. DZIĘKUJEMY!

 

Była to niezwykła przygoda pielgrzymowania. Odwiedziliśmy kilkanaście miast w całej Polsce. Jak w każdym pielgrzymowaniu było dużo trudu, doświadczeń miłych i mniej miłych, spotkań, rozmów i niespodzianek. Strudzeni pielgrzymi wdzięczni są za przebytą drogę. Dużo nauczyliśmy się w drodze, o sobie nawzajem i o ludziach, poznaliśmy wiele i też daliśmy się poznać wielu. Poza tym mieliśmy wiele wspólnych sesji, ogólnych i grupowych, w Lubiniu i poza nim. Jednym słowem intensywny rok pracy przeżyć i doświadczeń.

 

Teraz jesteśmy już w nowym roku. Jak większość z Was wie, w pierwszej jego połowie chcemy w lubińskim Ośrodku dokonać pewnych koniecznych i niezbędnych remontów. Jaki będzie ich zakres jeszcze do końca nie wiemy. W dużym stopniu będzie to uzależnione od wdrażania w życie projektu całościowej zmiany systemu centralnego ogrzewania. Z tego względu do maja 2017 Ośrodek będzie nieczynny.

Remont, bardzo intensywny rok pracy, zakończona dekada działalności Ośrodka od zmiany prowadzącego ze śp. Jana na Maksymiliana, także pewne sprawy, które musimy teraz przerobić w sobie i między sobą, skłoniły nas do zobaczenia tego, co podpowiada nam rzeczywistość – jako zachęty do zatrzymania.

 

Podjęliśmy decyzję, że rok 2017 będzie dla Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej rokiem szabatowym – czasem odpoczynku dnia siódmego, poświęconego Panu, a także czasem odosobnienia i wspólnego przepracowywania ważnych dla nas spraw. Sesje odbędą się tylko dwie: w lipcu – długa i na koniec grudnia – noworoczna. Pojedziemy tylko do Białegostoku, gdzie od dawna była zaplanowana inauguracyjna sesję out, do Gryżyny, która będzie miała swój jubileusz pięciolecia i do Krzeszowa – pożegnalnie. Z książką odwiedzimy jeszcze Toruń i Szczecin na domknięcie tournée z 2016 r.

 

Reszta jest naszą i Waszą praktyką indywidualną. Od maja będziecie mogli przyjechać do Lubinia indywidualnie „posiedzieć”, pomodlić się z braćmi i popracować. Trzeba to tylko ustalić osobiście z br. Filipem domgosci@interia.pl

 

Drodzy Przyjaciele,

 

kiedyś Darek zaczął jedną z konferencji mniej więcej takim zapytaniem: wyobraź sobie, że Lubinia nie ma. Co wtedy z Twoim życiem i z Twoją praktyką?

Przerwa jest nam wszystkich potrzebna. Uczy czegoś nowego.

Życzymy Wam i sobie owocnego czasu szabatu, odejścia, aby bardziej powrócić i wytrwałości w stąpaniu drogą, która nie ma końca.

Błogosławionego Roku 2017!

 

Maksymilian Nawara OSB, Dariusz Hybel